no-script

W 2021 roku podatników czeka szereg zmian. 28 października 2020 roku Rada Ministrów wprowadziła nowy projekt ustawy odnośnie podatku VAT. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze zmiany w ustawie, o których powinieneś wiedzieć.

Korygowanie faktur.

W tym obszarze wprowadzono kilka uproszczeń dla podatników:

 • Od nowego roku przedsiębiorca nie musi mieć potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 • Dzięki wprowadzonym zmianom można dokonać obniżenia VAT-u należnego i podstawy opodatkowania w momencie wystawienia faktury korygującej. Wcześniej jednak należy to uwzględnić w dokumentacji, że ta kwestia została uzgodniona z nabywcą towaru lub usługi. Dodatkowo nabywca musi złożyć korektę podatku naliczonego.
 • Podatnik od nowego roku nie będzie miał obowiązku gromadzenia i pozyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących w przypadku korekt obniżających podstawę opodatkowania.

Korzyści finansowe przy odliczaniu podatku VAT.

 

 • Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup usług noclegowych, w momencie jeśli został on nabyty w celu dalszej odsprzedaży.
 • Zostanie zwiększony limit kwoty, który mógł zostać przeznaczony na prezenty o małej wartości z 10 zł na 20 zł.

Przy rozliczeniu miesięcznym termin odliczenia podatku VAT naliczonego w 2021 roku zostanie wydłużony do 4 okresów rozliczeniowych.

Wspólne kursy walut dla rozliczenia transakcji VAT z podatkiem dochodowym.

Od nowego roku przedsiębiorcy mogą samodzielnie wybrać sposób przeliczania kursu walut, jak w przypadku przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to, że należy wziąć pod uwagę ogłoszony przez NBP średni kurs z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o datę powstania przychodu, to uznaje się dzień uregulowania należności, dostarczenia towaru/usługi lub wystawienia faktury.

Rozszerzona ochrona WIS.

Zgodnie z nowelizacją zostanie rozszerzona ochrona Wiążącej Informacji Stawkowej dla usług i towarów identyfikowanych w VAT przez PKWiU. Według nowych przepisów:

 • Okres ważności WIS będzie wynosił 5 lat.
 • Podatnik będzie mógł uzyskać WIS dla towarów klasyfikowanych przez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. Te przepisy obejmują m.in. możliwość podzielonej płatności dla towarów, co wcześniej nie było możliwe.
 • Termin wygaśnięcia WIS będzie naliczany od aktualnie obowiązujących przepisów VAT.

WIS nie zostanie wydane jeśli przedsiębiorca jest zainteresowany obszarem, w którym aktualnie trwa postępowanie podatkowe. Dodatkowo, jeśli WIS będzie częścią czynności, która jest podmiotem decyzji wydanej odnośnie wystąpień nadużyć prawa, to organy podatkowe nie będą traktować stawek VAT wiążąco.

Wydłużony okres dla eksporterów.

Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest wydłużenie terminu wywozów towarów dla zachowania stawki 0% VAT-u przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów. Wcześniej ten okres wynosił 2 miesiące, a od 2021 roku podatnikom przysługuje już 6 miesięcy. Jeśli jednak przedsiębiorca nie dokona wywozu towarów w tym okresie, to musi wykazać zaliczkę w deklaracji VAT wstecz ze stawką podatku VAT obowiązującą w Polsce.

TAX FREE.

Wprowadzona ustawa zmieni procedury zwrotu podatku VAT dla cudzoziemców tzw. Tax Free. Dotychczas był wystawiany paragon z naliczonym VAT-em, który musiał być przekazywany imiennym papierowym dokumentem do celnika w celu wywozu towaru.

Od stycznia 2021 roku będzie obowiązek stosowania kas online dla sprzedawców, którzy biorą udział w procesie zwrotu podatku podróżnych i będzie on rozliczany elektronicznie. Jednak od 1 lipca 2021 roku, przedsiębiorcy będą mogli się zarejestrować na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Sprzedawcy będą musieli wystawić elektroniczny dokument Tax Free, a następnie za pośrednictwem aplikacji wysłać go do systemu informatycznego. Wtedy podstawą do zwrotu podatku będzie elektroniczne potwierdzenie przez celnika wywozu towaru za granice.

Doprecyzowanie przepisów.

Ministerstwo finansów postanowiło również doprecyzować następujące kwestie:

 • JPK_VAT (Działu IV ustawy: Ordynacja podatkowa do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT) – została wprowadzona jednolita procedura czynności urzędów skarbowych odnośnie zakresu kar za błędy w ewidencji.
 • Rezygnacja z umieszczania numerów PESEL w wykazie podatników VAT14 – doprecyzowanie wynika z wątpliwości zgodności przepisów ustawy o VAT w stosunku do niedawno wprowadzonych zmian w ochronie danych osobowych.
 • Wykaz podatników VAT oraz stawek VAT – wprowadzone zmiany w tym zakresie znacznie ułatwiają przedsiębiorcom praktyczne zastosowanie prawa, dzięki wprowadzaniu załączników nr 315 i nr 1016 do ustawy o VAT. Doprecyzowują one interpretacje m.in. definicji czasopism regionalnych/lokalnych i rolnika ryczałtowego.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły