Logo Altera - białe

Kalendarz ważnych terminów dla przedsiębiorców na lipiec 2021 r.

01.07.2021r. (czwartek)

 • Termin obowiązkowego wprowadzenia kas rejestrujących on-line przy ewidencjonowaniu świadczenia usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych,
  w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

07.07.2021r. (środa)

 • Termin opłacenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej czerwiec 2021 r.
 • Termin opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2021 r. od dochodów z dywidend.

10.07.2021r. (sobota)

 • Ostateczny termin na przekazanie sprawozdania finansowego za 2020 r. naczelnikowi urzędu skarbowego (przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS)

12.07.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia składek ZUS za czerwiec 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

15.07.2021r. (czwartek)

 • Termin opłacenia składek ZUS za czerwiec 2021 r. w przypadku zatrudniania pracowników.
 • Ostateczny termin na złożenie sprawozdania finansowego w KRS (gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

20.07.2021r. (wtorek)

 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2021 r.
 • Termin opłacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia i o dzieło za czerwiec 2021 r.

26.07.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia podatku VAT za czerwiec 2021 r.
 • Termin przekazania do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2021 r.

Zapis na newletter

Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o ważnych terminach dla przedsiębiorców