no-script
Logo Altera  - białe

Przydatne kalkulatory online!

Kalkulator Nowy Polski Ład

Oblicz ile zarobisz w różnych formach opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

 

Kalkulator odsetek

Kalkulator obliczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty.

Kalkulator brutto-netto

Kalkulator VAT przelicza kwotę brutto na netto oraz kwotę netto na brutto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT. 

Kalkulator kredytowy

Kalkulator oblicza odpisy amortyzacyjne od samochodu w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.