Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca może skorzystać z wielu ulg oraz odliczeń, dzięki którym może znacząco zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty. Sprawdź, przy jakich formach opodatkowania możesz obniżyć swój podatek i o ile.

I. Co można odliczyć od podatku?

1. Składki zdrowotne

Podatek w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę na składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Odliczona kwota nie może być większa niż 7,75% podstawy wymiaru składki. Kwotę składki do odliczenia ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanej opłaty.

Składkę zdrowotną mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28),
 • karty podatkowej (PIT-16A).

2. Ulga prorodzinna

Przedsiębiorca może ubiegać się o odliczenie ulgi z tytułu wychowywania małoletniego dziecka od podatku, a także zwrot niewykorzystanej ulgi (do wysokości zapłaconych w danym roku podatkowym składek ZUS i składki zdrowotnej).

Ile dziecko może mieć lat, aby móc skorzystać z ulgi?

 • Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia.
 • Osoby uczące się lub studiujące w wieku 18-25 lat, których dochód nie jest wyższy nić 3 089 zł.
 • Dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

O ulgę mogą się ubiegać osoby, które:

 • wykonuję władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka,
 • pełnią funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszka,
 • sprawują opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Z ulgi mogą jednocześnie skorzystać oboje rodziców. 

Wysokość ulgi na dzieci

Wysokość ulgi na dzieci zależy od liczby wychowywanych dzieci. Za każdy miesiąc kalendarzowy wynosi ona:

 • 92,67 zł za opiekę nad jednym dzieckiem,
 • 92,67 zł za opiekę nad dwojgiem dzieci, przy czym jest to kwota na każde dziecko,
 • troje dzieci – 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko oraz 166,67 zł za trzecie dziecko,
 • czworo i więcej dzieci – 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł za trzecie dziecko i 225 zł za czwarte i następne dzieci.

Odliczenie nie może przekroczyć sumy przekazanych w trakcie roku podatkowego składek na ZUS. 

Podatnik może skorzystać z ulgi prorodzinnej jeśli kwota roczna wynosi do:

 • 1 112,04 zł – na jedno dziecko. Tylko w tym przypadku występuje limit dochodów. Jeśli podatnik po odliczeniu składek na ZUS nie przekracza 112 000 zł, zaś dochód podatnika, który nie jest w związku małżeńskim, nie przekroczyły w roku podatkowym 56 000 zł.
 • 1 112,04 zł – na dwójkę dzieci,
 • 2 000,04 zł – na trzecie dziecko,
 • 2700,00 zł – na czwarte i kolejne dziecko.

Składkę zdrowotną mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36).

II. Co można odliczyć od dochodu?

1. Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)

Od dochodu można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Obejmuje to zapłacone składki przedsiębiorcy oraz jego współpracowników. Natomiast w przypadku zatrudnionych pracowników, można odliczyć jedynie do wysokości dochodu.

Składkę ZUS mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28),
 • karty podatkowej (PIT-16A).

Dodatkowo można odliczyć od osób zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie (PIT-37).

2. Wpłaty na IKZE

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które przedsiębiorca może odliczać od przychodu w przypadku ryczałtu lub od dochodu (podatek liniowy i skala podatkowa).  Przedsiębiorca może wpłacić na IKZE w 2021 r. wynosi 6 310,80 zł.

Wpłaty na IKZE mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

3. Darowizny

Darowizny mogą być przekazywane w różnej formie, nie tylko pieniężnej. Ich suma nie może być większa niż 6% uzyskanego dochodu w ciągu roku. Występuje jednak wyjątek, w którym darowizna może być większa, ale nie może przekraczać dochodu. Są nimi darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych.

Przedsiębiorca może odliczyć w swojej firmie darowizny na:

 • kościół, 
 • charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych,
 • organizacje społeczne,
 • krwiodawstwo.

Należy jednak pamiętać, żeby darowizna:

 • została dokonana w danym roku,
 • nie została ona uznana jako koszt uzyskania przychodów,
 • nie została zwrócona w żadnej formie,
 • nie została odliczona wcześniej od przychodu.

Darowiznę mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

4. Strata podatkowa

Jeśli się okaże, że przedsiębiorstwo osiągnęło stratę, to może ją odliczyć od dochodu z tego źródła, z którego ją poniesiono. Do 50% straty w ciągu roku. Przedsiębiorca może to zrobić w ciągu 5 lat, ponieważ po tym terminie zostaje przedawniona. Jednak można ją rozliczyć na bieżąco lub na koniec roku.

Stratę podatkową mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),

5. Ulgi

– Ulga na Internet

Z ulgi można skorzystać jednorazowo w ciągu całego swojego życia, dwa lata z rzędu. Koszt opłat za internet nie może być większy nić 760 zł  ciągu roku oraz trzeba posiadać fakturę wraz z potwierdzeniem dokonywania opłat.

Należy pamiętać, że koszty za internet nie mogą być wcześniej wliczone w koszty prowadzenia działalności, ponieważ wtedy ta ulga nie przysługuje. Dodatkowo ulga obejmuje wyłącznie koszty korzystania z internetu i nie obejmuje dodatkowych wydatków np. instalacji, serwisu).

Ulgę na internet mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

– Ulgi dla osób niepełnosprawnych

Aby skorzystać z tych ulg, należy posiadać orzeczenie  o niepełnosprawności lub być opiekunem, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Muszą być one jednak spokrewnione, a dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą być wyższe niż 9 120 zł w danym roku podatkowym.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ulgi na:

– na leki (koszt leków minus 100 zł za miesiąc),

– sprzęt rehabilitacyjny,

– samochód (do kwoty 2 280 zł).

Można je odliczyć od dochodu, tylko i wyłącznie jeśli  nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej formie oraz nie zostały w całości sfinansowane ze środków:

 • zakładowego funduszu aktywności, 
 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W momencie kiedy koszty zostały sfinansowane częściowo, podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania a kwotą wydatku. Oczywiście należy posiadać fakturę na leki i sprzęt rehabilitacyjny oraz akt własności/współwłasności w przypadku samochodu.

Ulgę na internet mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Dodatkowo można odliczyć od osób zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie (PIT-37).

– Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Dzięki tej uldze można odliczyć  od 10% do 30% kosztów od uzyskanych przychodów, które zostały poniesione na prace rozwojowe lub badania naukowe. Ich celem powinno być zwiększenie wiedzy lub wykorzystanie jej do tworzenia nowych rozwiązań w firmie.

Darowiznę mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),

podatku liniowego (PIT-36L)

III. Pozostałe.

Wpłata 1% podatku a rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

Wiele osób błędnie myśli, że wpłata 1% OPP można odliczyć od podatku dochodowego. Podatnik może jedynie przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego  z podatku, który musi zapłacić. Nie obciąża to w żaden dodatkowy sposób podatnika, ale nie jest to również forma darowizny. 

Można to zrobić podczas składania deklaracji podatkowej. W momenie kiedy składamy więcej formularzy, to na każdym z nich można wpisać inną organizację.

Ebook - Wady i zalety form prawnych działalności gospodarczych

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły

Logo Altera

Uzyskaj dostęp do kalkulatora

Link do kalkulatora wyślemy na podane dane kontaktowe.

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z kalkulatorem!

Uzyskaj dostęp do budżetu

Link do budżetu wyślemy na podane dane kontaktowe.

Zgoda marketingowa Altera

Zgoda marketingowa Dylik

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z budżetem!

Pobierz ebooka o formach prawnych

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy.

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z e-bookiem!