no-script

Zakładając działalność gospodarczą, przedsiębiorca staje przed wyzwaniem wyboru formy opodatkowania. Z upływem czasu może się okazać, że dotychczas stosowany sposób rozliczania podatku może być już nieodpowiedni i warto byłoby go zmienić. Z artykułu dowiesz się kiedy można dokonać takiej zmiany oraz w jaki sposób należy to zrobić. 

Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w określonych terminach, które są zależne od sposobu rozliczania podatku.

Zmiany formy opodatkowania w obrębie: zasad ogólnych, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku, jeżeli pierwszy przychód w bieżącym roku podatkowym został uzyskany w grudniu.

Przykład 1: Przedsiębiorca rozliczający się w ubiegłym roku na zasadach ogólnych w obecnym roku uzyskał pierwszy przychód w styczniu. Oznacza to, że do 20. lutego tego roku będzie on mógł dokonać zmiany w sposobie rozliczania podatku na podatek liniowy bądź ryczałt.

Przykład 2: Przedsiębiorca rozliczający się w poprzednim roku w ramach podatku liniowego w roku bieżącym uzyskał pierwszy przychód w styczniu. Oznacza to, że do 20. lutego roku bieżącego będzie on mógł dokonać zmiany w sposobie rozliczania podatku na zasady ogólne  bądź ryczałt.

Przykład 3: Przedsiębiorca rozliczał się w zeszłym roku  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W bieżącym roku uzyskał pierwszy przychód w styczniu. Oznacza to, że do 20. lutego tego roku bieżącego będzie on mógł dokonać zmiany w sposobie rozliczania podatku na zasady ogólne lub podatek liniowy.

Sytuacja ma się inaczej w przypadku karty podatkowej. Chcąc zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową należy złożyć wniosek najpóźniej do 20. stycznia bieżącego roku podatkowego. 

Termin ten obowiązuje również w przypadku przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku rozliczali się kartą podatkową, a w roku bieżącym chcą zrezygnować z tej formy. Muszą oni pamiętać, żeby do 20. stycznia obecnego roku złożyć wniosek o rezygnację z tego sposobu rozliczania podatku.

Przykład 4: Przedsiębiorca w ubiegłym roku rozliczał się w ramach karty podatkowej. W obecnym roku chce zrezygnować z tej formy. Jakąkolwiek formę opodatkowania wybierze (zasady ogólne, podatek liniowy, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) wniosek o zmianę sposobu opodatkowania musi złożyć do 20 stycznia roku bieżącego.

Przykład 5: Przedsiębiorca, rozliczając się w poprzednim roku w ramach zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych chcący zmienić w bieżącym roku formę opodatkowania na kartę podatkową musi zgłosić taką zmianę do 20. stycznia roku bieżącego.

W jaki sposób dokonać zmiany formy opodatkowania?

Wybór karty podatkowej należy zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym na określonym druku, którym jest: wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

W przypadku pozostałych form zmiany można dokonać za pomocą portalu CEIDG poprzez zaktualizowanie formularza lub składając pisemne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym. Tutaj nie został narzucony z góry określony wzór pisemnego zawiadomienia

Co w przypadku kontynuowania stosowania dotychczasowej formy?

Jeżeli przedsiębiorca w bieżącym roku chce dalej stosować sposób opodatkowania taki jak w poprzednim roku, nie musi tego w żaden sposób zgłaszać. Dokonany przez niego wybór ma zastosowanie w następnych latach, chyba że przekroczy ustawowo określone limity. Taka sytuacja automatycznie powoduje utratę prawa do stosowania danej formy opodatkowania.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły