Zakładając działalność gospodarczą, przedsiębiorca staje przed wyzwaniem wyboru formy opodatkowania. Z upływem czasu może się okazać, że dotychczas stosowany sposób rozliczania podatku może być już nieodpowiedni i warto byłoby go zmienić. Z artykułu dowiesz się kiedy można dokonać takiej zmiany oraz w jaki sposób należy to zrobić. 

Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w określonych terminach, które są zależne od sposobu rozliczania podatku.

Zmiany formy opodatkowania w obrębie: zasad ogólnych, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku, jeżeli pierwszy przychód w bieżącym roku podatkowym został uzyskany w grudniu.

Przykład 1: Przedsiębiorca rozliczający się w ubiegłym roku na zasadach ogólnych w obecnym roku uzyskał pierwszy przychód w styczniu. Oznacza to, że do 20. lutego tego roku będzie on mógł dokonać zmiany w sposobie rozliczania podatku na podatek liniowy bądź ryczałt.

Przykład 2: Przedsiębiorca rozliczający się w poprzednim roku w ramach podatku liniowego w roku bieżącym uzyskał pierwszy przychód w styczniu. Oznacza to, że do 20. lutego roku bieżącego będzie on mógł dokonać zmiany w sposobie rozliczania podatku na zasady ogólne  bądź ryczałt.

Przykład 3: Przedsiębiorca rozliczał się w zeszłym roku  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W bieżącym roku uzyskał pierwszy przychód w styczniu. Oznacza to, że do 20. lutego tego roku bieżącego będzie on mógł dokonać zmiany w sposobie rozliczania podatku na zasady ogólne lub podatek liniowy.

Sytuacja ma się inaczej w przypadku karty podatkowej. Chcąc zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową należy złożyć wniosek najpóźniej do 20. stycznia bieżącego roku podatkowego. 

Termin ten obowiązuje również w przypadku przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku rozliczali się kartą podatkową, a w roku bieżącym chcą zrezygnować z tej formy. Muszą oni pamiętać, żeby do 20. stycznia obecnego roku złożyć wniosek o rezygnację z tego sposobu rozliczania podatku.

Przykład 4: Przedsiębiorca w ubiegłym roku rozliczał się w ramach karty podatkowej. W obecnym roku chce zrezygnować z tej formy. Jakąkolwiek formę opodatkowania wybierze (zasady ogólne, podatek liniowy, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) wniosek o zmianę sposobu opodatkowania musi złożyć do 20 stycznia roku bieżącego.

Przykład 5: Przedsiębiorca, rozliczając się w poprzednim roku w ramach zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych chcący zmienić w bieżącym roku formę opodatkowania na kartę podatkową musi zgłosić taką zmianę do 20. stycznia roku bieżącego.

W jaki sposób dokonać zmiany formy opodatkowania?

Wybór karty podatkowej należy zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym na określonym druku, którym jest: wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

W przypadku pozostałych form zmiany można dokonać za pomocą portalu CEIDG poprzez zaktualizowanie formularza lub składając pisemne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym. Tutaj nie został narzucony z góry określony wzór pisemnego zawiadomienia

Co w przypadku kontynuowania stosowania dotychczasowej formy?

Jeżeli przedsiębiorca w bieżącym roku chce dalej stosować sposób opodatkowania taki jak w poprzednim roku, nie musi tego w żaden sposób zgłaszać. Dokonany przez niego wybór ma zastosowanie w następnych latach, chyba że przekroczy ustawowo określone limity. Taka sytuacja automatycznie powoduje utratę prawa do stosowania danej formy opodatkowania.

Ebook - Wady i zalety form prawnych działalności gospodarczych

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły

Logo Altera

Uzyskaj dostęp do kalkulatora

Link do kalkulatora wyślemy na podane dane kontaktowe.

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z kalkulatorem!

Uzyskaj dostęp do budżetu

Link do budżetu wyślemy na podane dane kontaktowe.

Zgoda marketingowa Altera

Zgoda marketingowa Dylik

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z budżetem!

Pobierz ebooka o formach prawnych

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy.

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z e-bookiem!