no-script

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, efektywne zarządzanie dokumentacją i finansami jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Przedsiębiorcy muszą radzić sobie z ogromną ilością faktur, dokumentów i danych, które wymagają nie tylko precyzyjnego zarządzania, ale także bezpiecznego przechowywania i łatwego dostępu. Aplikacja Altera została zaprojektowana z myślą o uproszczeniu tych procesów, oferując zaawansowane narzędzia do eksportu i zarządzania dokumentami.

W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak korzystać z funkcji eksportu dokumentów w aplikacji Altera. Dowiesz się, jak eksportować wszystkie faktury sprzedażowe, wybrane faktury na podstawie filtrów oraz jak zarządzać wszystkimi dokumentami z modułu Pliki. Dzięki naszym wskazówkom, będziesz mógł efektywnie zarządzać swoją dokumentacją, oszczędzając czas i zwiększając produktywność w swojej firmie.

Zaczynamy od eksportu wszystkich faktur sprzedażowych, a następnie przechodzimy do bardziej zaawansowanych funkcji filtrowania i eksportu wybranych dokumentów. Każdy krok jest szczegółowo opisany, aby zapewnić Ci pełne zrozumienie i łatwość użycia tych funkcji w codziennej pracy.

I. Eksport wszystkich faktur sprzedaży

W dzisiejszych czasach efektywne zarządzanie dokumentacją sprzedaży jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Aplikacja Altera ułatwia ten proces, oferując intuicyjne narzędzia do eksportu faktur sprzedażowych. Oto krok po kroku, jak eksportować wszystkie swoje faktury sprzedażowe w aplikacji Altera.

1. Wejście w moduł Sprzedaż

Aby rozpocząć proces eksportu faktur sprzedażowych, użytkownik musi wejść w moduł Sprzedaż. W interfejsie aplikacji należy kliknąć przycisk “Eksportuj”.

Moduł sprzedaż

2. Wybór rodzaju pliku eksportu

AW widoku “Eksportuj Sprzedaż” użytkownik powinien kliknąć opcję ‘Rodzaj pliku’, aby wybrać preferowany format eksportu. Do wyboru są trzy opcje:

 • Pliki PDF (PDF): Eksport wielu faktur jako skompresowany folder (zip).
 • Plik arkusza kalkulacyjnego Excel (Excel).
 • Plik XML (JPK_FA): Opcja dostępna tylko dla faktur sprzedaży.

Po wybraniu odpowiedniego formatu należy kliknąć przycisk “Eksportuj plik”.

Wybór rodzaju pliku eksportu

3. Powiadomienia o eksporcie

Po rozpoczęciu procesu eksportu, na dole ekranu użytkownik otrzyma powiadomienie o rozpoczęciu operacji. System Altera przygotuje pliki do pobrania, co może potrwać chwilę w zależności od wybranej opcji eksportu i rozmiaru plików.

4. Pobieranie plików

Gdy system zakończy przygotowywanie plików, użytkownik powinien:

 • Kliknąć przycisk “Powiadomienia”.
 • Wybrać opcję “Systemowe”.
 • Znaleźć i kliknąć powiadomienie o gotowym do pobrania pliku eksportu.
Powiadomienia o eksporcie

5. Zapisanie plików na urządzeniu

W oknie dialogowym użytkownik wybiera miejsce do zapisania plików na swoim urządzeniu i potwierdza operację. Należy pamiętać, że okno dialogowe może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

Dzięki powyższym krokom użytkownicy aplikacji Altera mogą w prosty sposób zarządzać eksportem swoich faktur sprzedażowych, co znacząco ułatwia prowadzenie księgowości i zarządzanie finansami firmy.

Zapisanie plików na urządzeniu

II. Eksport wybranych faktur sprzedaży poprzez filtrowanie

Efektywne zarządzanie fakturami sprzedażowymi często wymaga precyzyjnego filtrowania danych. Aplikacja Altera umożliwia eksportowanie nie tylko wszystkich faktur, ale także wybranych dokumentów na podstawie określonych kryteriów. Oto, jak krok po kroku eksportować wybrane faktury sprzedażowe w aplikacji Altera.

1. Wejście w moduł Sprzedaż

Aby rozpocząć eksport wybranych faktur, użytkownik powinien wejść w moduł Sprzedaż. W interfejsie aplikacji należy kliknąć przycisk “Wszystkie filtry”.

Eksport wybranych faktur sprzedaży (filtrowanie)

2. Wybór kryteriów filtrowania

W widoku “Wszystkie filtry” użytkownik ma możliwość wyboru różnych kryteriów filtrowania, które pozwolą na wyselekcjonowanie konkretnych faktur. Dostępne opcje filtrowania obejmują między innymi datę sprzedaży, status faktury, kontrahenta oraz inne istotne parametry. Po wybraniu odpowiednich kryteriów należy kliknąć przycisk “Zastosuj”.

Przykład filtrowania według daty sprzedaży.

Aby odfiltrować faktury według daty sprzedaży, należy:

 • Wybrać zakres dat (np. 01.03.2024 – 31.03.2024).
 • Kliknąć “Zastosuj”, aby wyświetlić faktury, których data sprzedaży mieści się w podanym zakresie.

Analogiczne kroki należy zastosować przy użyciu innych dostępnych filtrów, takich jak status faktury, kontrahent, kwota i inne.

Wybór kryteriów filtrowania

3. Wybór rodzaju pliku eksportu

Po zastosowaniu wybranych filtrów, użytkownik powinien wybrać format eksportu:

 • Pliki PDF (PDF): Eksport wielu faktur jako skompresowany folder (zip).
 • Plik arkusza kalkulacyjnego Excel (Excel).
 • Plik XML (JPK_FA): Opcja dostępna tylko dla faktur sprzedaży.

4. Rozpoczęcie eksportu

Po wyborze odpowiedniego formatu pliku należy kontynuować proces eksportu zgodnie z procedurą opisaną w części I:

 • Kliknij przycisk “Eksportuj plik”.
 • Na dole ekranu pojawi się powiadomienie o rozpoczęciu eksportu.
 • Po zakończeniu procesu, w powiadomieniach systemowych znajdź powiadomienie o gotowym do pobrania pliku.

5. Pobieranie i zapis plików

W oknie dialogowym użytkownik wybiera miejsce do zapisania plików na swoim urządzeniu i potwierdza operację. Należy pamiętać, że okno dialogowe może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Pliki zapisane na urządzeniu użytkownika będą zgodne z zastosowanymi wcześniej filtrami.

Dzięki funkcji filtrowania i eksportu wybranych faktur, użytkownicy aplikacji Altera mogą łatwo zarządzać swoją dokumentacją sprzedażową, co znacząco usprawnia procesy księgowe i administracyjne w firmie.

III. Eksport wybranych faktur sprzedaży

Czasami istnieje potrzeba uzyskania bardziej szczegółowych danych, które można zdobyć eksportując konkretne faktury. Aplikacja Altera oferuje prosty sposób na eksport wybranych faktur sprzedażowych, co pozwala na precyzyjne zarządzanie dokumentacją i optymalizację procesów księgowych.

1. Wejście w moduł Sprzedaż

Aby rozpocząć proces eksportu wybranych faktur, wejdź do modułu Sprzedaż w aplikacji Altera. W tym module znajdziesz wszystkie swoje faktury sprzedażowe. Z poziomu interfejsu aplikacji wybierz faktury, które chcesz wyeksportować. Możesz to zrobić, zaznaczając odpowiednie pola wyboru przy każdej fakturze. Dzięki temu możesz dokładnie wyselekcjonować tylko te dokumenty, które są Ci potrzebne, bez konieczności eksportowania całej bazy danych.

Eksport wybranych faktur

2. Eksportuj wybrane faktury

Po wybraniu interesujących Cię faktur, przejdź do opcji eksportu. Kliknij przycisk „Eksportuj wybrane”, który znajduje się w górnej części ekranu. Ta funkcja pozwala na szybkie i łatwe przeniesienie wybranych faktur do pliku eksportu. Proces ten jest intuicyjny i nie wymaga skomplikowanych działań, co sprawia, że zarządzanie dokumentacją sprzedażową staje się jeszcze prostsze.

Eksportuj wybrane pliki

3. Wybór rodzaju pliku eksportu

Kolejnym krokiem jest wybór formatu pliku, do którego chcesz wyeksportować swoje faktury. Aplikacja Altera oferuje kilka opcji, aby dopasować się do Twoich potrzeb:

 • Pliki PDF (PDF): Eksport wielu faktur jako skompresowany folder (zip).
 • Plik arkusza kalkulacyjnego Excel (Excel).
 • Plik XML (JPK_FA): Opcja dostępna tylko dla faktur sprzedaży.

4. Rozpoczęcie eksportu

Po wyborze odpowiedniego formatu pliku, kliknij przycisk „Eksportuj plik”, aby rozpocząć proces eksportu. Na dole ekranu pojawi się powiadomienie o rozpoczęciu operacji. System Altera przygotuje pliki do pobrania, co może chwilę potrwać w zależności od liczby wybranych faktur i formatu pliku. Po zakończeniu procesu, w powiadomieniach systemowych znajdziesz informację o gotowości pliku do pobrania.

5. Pobieranie i zapis plików

Na koniec, zapisz wyeksportowane pliki na swoim urządzeniu. Gdy klikniesz na powiadomienie o gotowości pliku do pobrania, otworzy się okno dialogowe, w którym możesz wybrać miejsce zapisu. Upewnij się, że wybierasz lokalizację, do której będziesz miał łatwy dostęp w przyszłości. Kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić operację. Twoje pliki zostaną zapisane na dysku, gotowe do użycia w dowolnym momencie.

IV. Eksport wszystkich dokumentów z modułu Pliki

Aplikacja Altera umożliwia łatwe zarządzanie nie tylko fakturami, ale także wszelkimi dokumentami związanymi z działalnością firmy. Dzięki funkcji eksportu wszystkich dokumentów z modułu Pliki, przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że ich dane są bezpieczne i łatwo dostępne. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik, jak eksportować wszystkie dokumenty z modułu Pliki w aplikacji Altera.

1. Wejście w moduł Pliki

Aby rozpocząć proces eksportu wszystkich dokumentów, użytkownik powinien wejść w moduł Pliki w aplikacji Altera.

2. Przewijanie listy dokumentów

W module Pliki użytkownik powinien przewinąć na dół listy dokumentów. System ładuje jednocześnie określoną ilość plików, więc aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostały załadowane, należy kontynuować przewijanie w dół aż do momentu, gdy dalsze przewijanie nie będzie powodowało ładowania kolejnych plików.

3. Zaznaczanie wszystkich dokumentów

Gdy użytkownik znajduje się na samym dole listy dokumentów, powinien zaznaczyć pole wyboru wszystkich dokumentów, które znajduje się w nagłówku listy przy kolumnie „Nazwa”.

4. Rozpoczęcie eksportu

Po zaznaczeniu wszystkich dokumentów należy kliknąć przycisk “Pobierz”. System rozpocznie proces przygotowywania plików do pobrania.

Eksport wszystkich dokumentów z modułu Pliki

5. Wybór miejsca zapisu plików

Po kliknięciu przycisku “Pobierz”, użytkownik zobaczy okno dialogowe, w którym należy wybrać miejsce do zapisania plików na swoim urządzeniu. Należy kliknąć przycisk “Zapisz”, aby potwierdzić operację.

6. Zapisanie plików

Pliki zostaną zapisane we wskazanym miejscu jako skompresowany folder (zip). Proces ten może zająć kilka sekund, w zależności od wielkości pobieranych danych.

Eksport wszystkich dokumentów z modułu Pliki w aplikacji Altera jest prosty i intuicyjny. Dzięki tej funkcji przedsiębiorcy mogą szybko i efektywnie zarządzać swoją dokumentacją, co znacząco ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.

Zapisanie plików na urządzeniu

V. Eksport wybranych plików poprzez filtrowanie w module Pliki

Zarządzanie dokumentami w firmie często wymaga selekcji tylko określonych plików na podstawie różnych kryteriów. Aplikacja Altera ułatwia to zadanie, umożliwiając eksport wybranych, odfiltrowanych dokumentów. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik, jak eksportować wybrane pliki w aplikacji Altera.

1. Wejście w moduł Pliki

Aby rozpocząć proces eksportu wybranych plików, użytkownik powinien wejść w moduł Pliki w aplikacji Altera.

2. Wybór filtrów

W module Pliki użytkownik powinien kliknąć przycisk “Wszystkie filtry”, aby przejść do widoku filtrów.

Eksport wybranych plików (filtrowanie)

3. Wybór kryteriów filtrowania

W widoku “Wszystkie filtry” użytkownik ma możliwość wyboru różnych kryteriów filtrowania, które pozwolą na wyselekcjonowanie konkretnych plików. Po wybraniu odpowiednich filtrów należy kliknąć przycisk “Zastosuj”.

Przykład filtrowania według powiązanego okresu

Aby odfiltrować pliki według powiązanego okresu, należy:

 • Wybrać powiązany okres (np. Luty 2024).
 • Kliknąć “Zastosuj”, aby wyświetlić pliki powiązane z danym okresem.

Analogiczne kroki należy zastosować przy użyciu innych dostępnych filtrów, takich jak typ dokumentu, data utworzenia, nazwa pliku i inne.

4. Zaznaczanie odfiltrowanych plików

Po zastosowaniu wybranych filtrów użytkownik powinien zaznaczyć odfiltrowane pliki. Kliknij pole wyboru, które znajduje się w nagłówku listy przy kolumnie „Nazwa”, aby zaznaczyć wszystkie widoczne pliki.

Wszystkie filtry

5. Rozpoczęcie eksportu

Po zaznaczeniu wszystkich odfiltrowanych plików należy kliknąć przycisk “Pobierz”. System rozpocznie proces przygotowywania plików do pobrania.

6. Wybór miejsca zapisu plików

Po kliknięciu przycisku “Pobierz”, użytkownik zobaczy okno dialogowe, w którym należy wybrać miejsce do zapisania plików na swoim urządzeniu. Należy kliknąć przycisk “Zapisz”, aby potwierdzić operację.

7. Zapisanie plików

Pliki zostaną zapisane we wskazanym miejscu jako skompresowany folder (zip). Proces ten może zająć kilka sekund, w zależności od wielkości pobieranych danych.

Dzięki funkcji filtrowania i eksportu wybranych plików, użytkownicy aplikacji Altera mogą łatwo zarządzać swoją dokumentacją, co znacząco usprawnia procesy administracyjne w firmie. Kontynuując ten artykuł, użytkownicy dowiedzą się, jak w pełni wykorzystać potencjał aplikacji Altera do zarządzania dokumentacją i finansami firmy.

Zarządzanie dokumentacją i finansami w firmie może być wyzwaniem, ale dzięki aplikacji Altera staje się to dużo prostsze i bardziej efektywne. W tym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik, jak eksportować faktury sprzedażowe i inne dokumenty w różnych formatach, zarówno w całości, jak i wybrane na podstawie określonych kryteriów.

Sprawdź nasze inne artykuły