no-script

Od 1 stycznia 2021 polscy przedsiębiorcy mogą się spodziewać wielu zmian. Jedną z nich jest tzw. estoński CIT, który stanowi ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. W czasach aktualnego kryzysu COVID-19, może być to spore ułatwienie dla części firm.

Na czym polega estoński CIT?

Jest to bardzo popularne rozwiązanie dla spółek w Estonii. Polega on na opodatkowaniu dochodu w momencie wypłaty zysku ze spółki, a nie na bieżąco, jak sytuacji tradycyjnego podatku dochodowego. Niesie to ze sobą szereg korzyści m.in.:

 • kwota opodatkowania będzie niższa niż aktualnie,
 • nie  musimy płacić podatku tak długo, jak zysk zostanie w przedsiębiorstwie,
 • zminimalizuje to obowiązki administracyjne,
 • czytelne i proste zasady ustawy o rachunkowości,
 • duże uproszczenie ze względu na brak odrębnej rachunkowości podatkowej i konieczności składania deklaracji CIT,
 • firmy zwiększą swoje zdolności inwestycyjne,
 • przedsiębiorcy oszczędzają mnóstwo czasu przy rozliczeniach podatkowych,
 • w przedsiębiorstwach może nastąpić wzrost innowacyjności i produktywności,
 • firmy będą posiadały większą odporność na dekoniunkturę w gospodarce. 

Różnice pomiędzy oryginalnym estońskim CIT-em, a polskim.

W polskiej wersji, główne założenie nie zostało zmienione, jednak występują 2 istotne różnice z których muszą sobie zdawać sprawę przedsiębiorcy. 

Po pierwsze pojęcie “wypłata zysku”, w polskiej wersji została mocno rozszerzona. CIT będą musieli zapłacić podatnicy w momencie wypłaty dywidendy oraz wszelkich świadczeń na rzecz wspólników np. wydatki na reprezentację, odsetki od pożyczki, darowizny, prezenty, wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów. 

W Estonii z tego rodzaju podatku mogą korzystać wszystkie spółki. W Polsce zaś mogą sobie na to udogodnienie pozwolić wyłącznie mikro, małe i średnie spółki kapitałowe.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT-u.

Aby skorzystać z tego rozwiązania należy spełniać wszystkie poniższe kryteria jednocześnie:

 • spółki kapitałowe nie mogą przekroczyć 100 mln zł przychodu,
 • w spółce udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne,
 • w firmie muszą być zatrudnione m.in. 3 osoby z wyłączeniem udziałowców,
 • dana spółka nie może dysponować udziałami w innych podmiotach,
 • przedsiębiorstwo musi wykazywać nakłady inwestycyjne,
 • przychody pasywne nie mogą być wyższe niż przychody z działalności operacyjnej.

Zasady ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Przedsiębiorstwa mogą wybrać ryczałt na 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 4, jeśli nadal będą spełniać wymienione kryteria. W momencie kiedy firma w trakcie okresu tych 4 lat przekroczy próg “przychodowy”, będzie mogła dalej korzystać z tego rozwiązania, ale wiąże się to z koniecznością ustalenia wymiaru zobowiązania podatkowego.

Ocena wprowadzenia estońskiego CIT-u.

Niewątpliwie jest to bardzo duże ułatwienie dla sporej rzeszy przedsiębiorców. Jak wcześniej wspomnieliśmy to rozwiązanie posiada szereg korzyści, które mogą przyspieszyć rozwój wielu przedsiębiorstw. 

Niestety ze względu na liczne kryteria, które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorców, nie każda firma będzie mogła skorzystać z tych ułatwień. Jest to rozwiązanie skierowane głównie do małych i prostych grup kapitałowych.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły