no-script

Przedsiębiorcy mogą aktualnie opłacić składki ZUS za pomocą jednego przelewy. Jednak nie wszyscy wiedzą jak to zrobić. Jeśli należysz do grupy osób, która jeszcze nigdy tego nie robiła, to zdecydowanie przyda Ci się ten artykuł. Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję jak w 7 krokach zrobić taki przelew.

Na co zwrócić uwagę podczas wykonywania przelewu do ZUS-u?

Wykonanie go prawie niczym się nie różni od tradycyjnego przelewu. Należy tylko upewnić się, aby wpisać prawidłowy numer rachunku składkowego (NRS), dzięki któremu można zidentyfikować płatnika. 

Należy również pamiętać, że przelew musi być wykonany w odpowiednim terminie oraz przedsiębiorca bierze odpowiedzialność za np. błędnie wprowadzony numer rachunku składkowego. W takim przypadku ZUS naliczy odsetki za opóźniony termin wpłaty.

Numer rachunku składkowego (NRS).

Numer rachunku składkowego powinien zawierać 26 cyfr, w tym numer identyfikacji ZUS 60000002, a ostatnie 10 cyfr rachunku to numer NIP-u przedsiębiorcy. 

Elementy numeru rachunku składowego

W niektórych przypadkach przedsiębiorca może otrzymać dwa numery rachunków składkowych, jeśli oddzielnie rozlicza składki w dwóch zakresach. W takim przypadku musi on wykonać osobny przelew do każdego zakresu. Jednak jest to bardzo mała grupa podatników, których to dotyczy.

Jak sprawdzić numer rachunku składkowego?

Jest 5 sposobów sprawdzenia lub uzyskania NRS. Można:

Automatyczny podział na składki i zaległości, po dokonaniu przelewu do ZUS-u.

Po wykonaniu przelewu ZUS podzieli wpłaconą kwotę na podstawie składek za ostatni miesiąc, zgodnie ze złożoną deklaracją rozliczeniową lub utworzoną przez ZUS, jeśli przedsiębiorca został z niej zwolniony. 

Przedsiębiorca nie ma wpływu na kolejność opłacanych składek. Zawsze w pierwszej kolejności zostaną spłacone zaległości w opłatach oraz odsetki. Dopiero na końcu zostaną opłacone aktualne składki.

Jakie składki można opłacić takim przelewem?

Za pomocą przelewów do ZUS-u można opłacić składki na:

  • Ubezpieczenie zdrowotne,
  • Ubezpieczenia społeczne (rentowne, emerytalne, chorobowe i wypadkowe).
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oferowany plan ratalny przez ZUS.

Jeśli przedsiębiorca miał problemy z bieżącym opłacaniem składek i ma długi składowe, ZUS może zaoferować stworzenie planu ratalnego dla podatnika. Jest to bardzo korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, ponieważ w ten sposób mogą zachować prawo do ubezpieczeń i pozostałych świadczeń. Oczywiście plan ratalny musi zostać obustronnie zatwierdzony, zarówno przez podatnika, jak i przez ZUS.

Instrukcja przelewu do ZUS-u.

Oczywiście każdy korzysta z innego konta bankowe, jednak cały proces wygląda praktycznie tak samo w każdym banku. Poniższa instrukcja została zrobiona na przykładzie banku Milenium. 

  1. Zaloguj się na konto w swoim banku.
  2. Wybierz z menu “Przelewy” i znajdź opcję “Przelew do ZUS”.
Przelew do ZUS

3. Wybierz numer rachunku, z jakiego chcesz opłacić zobowiązanie.

Przelew do ZUS - konto

4. Podaj nazwę odbiorcy. 

Przykładowo: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przelew do ZUS - nazwa odbiorcy

5. Podaj indywidualny numer składkowy (NRS).

Przelew do ZUS -numer konta

6. Podaj tytuł przelewu.

Przykładowo: Przelew do ZUS.

Przelew do ZUS - tytuł przelewu

7. Wpisz kwotę przelewu.

Przelew do ZUS - kwota

Jak widać, bardzo prosto można wykonać przelew do ZUS-u. Jest to zdecydowanie łatwiejszy i szybszy sposób opłacania składek, niż ten, który był dostępny kilka lat temu.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły