no-script

Czas czytania artykułu ok. 40 sek.

Jeśli przedsiębiorca chce wykorzystywać pojazd w swojej działalności, bardzo często decyduje się wziąć go w leasing. Jest on bardzo opłacalną opcją nabycia prawa do korzystania z auta z późniejszą opcją wykupienia go. Leasing jest podobny do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Aby skorzystać z leasingu, należy złożyć wniosek do banku. W tym artykule przygotowaliśmy dla Ciebie krótką instrukcję jak go prawidłowo wypełnić.

Przykład uzupełnienia wniosku (mLeasing):

1. Uzupełnij podstawowe dane dotyczące firmy.

Altera - Jak wypełnić wniosek o leasing - podstawowe dane dotyczące firmy

2. Określ przedmiot leasingu i interesujące Cię warunki umowy.

W tym punkcie należy wskazać dane dotyczące przedmiotu leasingu oraz zaproponować warunki umowy takie jak:

  • rodzaj leasingu – operacyjny lub finansowy,
  • udział własny, czyli opłata wstępna, która jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy,
  • wartość resztową (rezydualna), czyli kwota wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy,
  • okres obowiązywania umowy.

Określenie powyższych aspektów będzie miało wpływ na wysokość miesięcznych rat leasingowych.

Altera - Jak wypełnić wniosek o leasing - Określ przedmiot leasingu i interesujące Cię warunki umowy

3. Wpisz wymagane dane finansowo- księgowe firmy.

Altera - Jak wypełnić wniosek o leasing - Wpisz wymagane dane finansowo- księgowe firmy

4. Podaj szczegóły posiadanych zobowiązań kredytowych i pożyczek (o ile takie występują).

Altera - Jak wypełnić wniosek o leasing - Podaj szczegóły posiadanych zobowiązań kredytowych i pożyczek

5. Podaj szczegóły posiadanych zobowiązań leasingowych (o ile takie występują).

Altera - Jak wypełnić wniosek o leasing - Podaj szczegóły posiadanych zobowiązań leasingowych

6. Podaj szczegóły udzielonych poręczeń i gwarancji (o ile takie występują). Dodatkowo można uzupełnić informację na temat innych zobowiązań (jest to opcja dobrowolna w przypadku tego wniosku)

Altera - Jak wypełnić wniosek o leasing - Podaj szczegóły udzielonych poręczeń i gwarancji

7. Wskaż czy firma posiada zaległości z tytułu podatków lub składek ZUS.

Altera - Jak wypełnić wniosek o leasing - Wskaż czy firma posiada zaległości z tytułu podatków lub składek ZUS

8. Złóż wymagane oświadczenia i podpisz wniosek.

Altera - Jak wypełnić wniosek o leasing - Złóż wymagane oświadczenia i podpisz wniosek

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły