Logo Altera - białe

Kalendarz ważnych terminów dla przedsiębiorców na maj 2021 r.

07.06.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej maj 2021 r.
 • Termin opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maj 2021 r. od dochodów z dywidend.

10.06.2021r. (czwartek)

 • Termin opłacenia składek ZUS za maj 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
 • Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK (dotyczy pozostałych podmiotów, nieuwzględnionych we wcześniejszych etapach wprowadzenia PPK).

15.06.2021r. (wtorek)

 • Termin opłacenia składek ZUS za maj 2021 r. w przypadku zatrudniania pracowników.

21.06.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za maj 2021 r.
 • Termin opłacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia i o dzieło za kwiecień 2021 r.

25.06.2021r. (piątek)

 • Termin opłacenia podatku VAT za maj 2021 r.
 • Termin przekazania do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2021 r.

30.06.2021r. (środa)

 • Ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok (gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

Zapis na newletter

Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o ważnych terminach dla przedsiębiorców