Kalendarz ważnych terminów dla przedsiębiorców na marzec 2021 r.

01.03.2021r. (poniedziałek)

 • Termin przekazania na rzecz zatrudnionych/beneficjentów świadczeń informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R.

08.03.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej luty 2021 r.
 • Termin opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od dochodów z dywidend.

10.03.2021r. (środa)

 • Termin opłacenia składek ZUS za luty 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

15.03.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia składek ZUS za luty 2021 r. w przypadku zatrudniania pracowników

22.03.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za luty 2021 r.
 • Termin opłacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia i o dzieło za luty 2021 r.

25.03.2021r. (czwartek)

 • Termin opłacenia podatku VAT za luty 2021 r.
 • Termin przekazania do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2021 r.

31.03.2021r. (środa)

 • Ostateczny termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2020 rok (gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

Zapis na newletter

Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o ważnych terminach dla przedsiębiorców