no-script

UWAGA! Od 2022 roku nowi przedsiębiorcy nie mogą już wybrać tej formy opodatkowania. Będą mogły z niej skorzystać tylko osoby, które rozliczały się w ten sposób w 2021 roku. Jeżeli z niej zrezygnują, nie będą mogli z niej skorzystać ponownie.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Jednak lista działalności, które mogą z niej skorzystać, jest bardzo ograniczona. Dodatkowo muszą oni spełnić szereg wymagań, aby móc rozliczać się w ten sposób.

Warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z karty podatkowej.

 1. Nie możesz otworzyć innej działalności gospodarczej.
 2. Każdy pracownik musi mieć z Tobą podpisaną umowę o pracę.
 3. Jest zakaz wytwarzania towarów opodatkowanych akcyzą.
 4. Małżonek może prowadzić działalności gospodarczą, jednak w innym zakresie.
 5. Wybierając kartę podatkową, nie można korzystać z usług innych przedsiębiorstw i zakładów.

Stawki podatkowe w karcie podatkowej.

W odróżnieniu od pozostały form opodatkowania w karcie podatkowej nie występuje jakaś stopa procentowa, która jest odliczana od dochodu lub przychodu firmy. W tej formie jest określona stałą kwotę na dany rok podatkowy. Ustala ją Urząd Skarbowy, biorąc pod uwagę:

 • ilość zatrudnionych pracowników,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • wieku podatnika,
 • ilość zamieszkałych osób, w której jest prowadzona działalność.

Z tego względu kwoty różnią się od siebie w zależności od miasta.

Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Kartę podatkową można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub w przypadku wolnych zawodów. Obejmuje ona głównie działalności usługowe lub wytwórczo-usługowe. Wśród nich można znaleźć m.in.:

 • wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt,
 • usługi gastronomiczne, w tym sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach (gdy nie sprzedajesz napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%),
 • opieka domowa nad dziećmi i osobami starszymi,
 • korepetycje,
 • usługi rozrywkowe,
 • sprzedaż kwiatów,
 • handel detaliczny żywnością i napojami oraz wyrobami tytoniowymi,
 • handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi (wyjątek stanowią paliwa, środki transportu i artykuły objęte koncesją),
 • transport z wykorzystaniem jednego pojazdu,
 • wszelkie usługi: kowale, zegarmistrzowie, ślusarze itd.

Pełny spis działalności można sprawdzić TUTAJ.

Zgłoszenie i zmiana formy opodatkowania karty podatkowej.

Aby móc rozliczać się za pomocą karty podatkowej należy wypełnić formularz PIT-16, dołączając go do wniosku CEIDG. Naczelnik musi zweryfikować, czy wskazana działalność faktycznie może rozliczać się za pomocą karty podatkowej. Jeśli jednak stwierdzi, że nie wchodzi w skład grupy działalności, którym to przysługuje, wtedy przedsiębiorca może otrzymać decyzję odmowną.

Przedsiębiorca niestety nie zna stawki podatku do momentu wydania decyzji przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednak jeśli okaże się, że dana stawka jest niekorzystna dla przedsiębiorcy, to w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji  można z niej rezygnować i wybrać inną formę opodatkowania.

Do kiedy rozliczyć podatek dochodowy za pomocą kart podatkowej?

Opłatę należy dokonać do 7-ego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za wrzesień podatek należy wpłacić do 28 września). Natomiast deklarację roczną trzeba złożyć do 31 stycznia w formularzu PIT-16A.

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1): PDF
 • Oświadczenie o wyborze karty podatkowej jako formy opodatkowania: PDF
 • Roczna deklaracja podatkowa karty podatkowej (PIT-16A): PDF

Wady i zalety podatku liniowego.

Karta podatkowa – zalety

 • brak obowiązku prowadzenia KPiR,
 • niska i stała wartość podatku,
 • przedsiębiorca nie musi składać deklaracji i zeznań podatkowych,
 • podatek jest opłacany niezależnie od uzyskanych przychodów (w większości przypadków jest to zaleta, jednak występują wyjątki, w których może być to wada).

Karta podatkowa – wady

 • nie można odliczać  żadnych kosztów, poza składką zdrowotną na ZUS,
 • konieczność przechowywania kopii wydanych faktur i rachunków przez 5 lat,
 • brak opcji odliczania ulg podatkowych,
 • brak informacji o wysokości stawki przed złożeniem wniosku o Urzędu Skarbowego,
 • nie ma opcji rozliczania się ze współmałżonkiem,
 • brak możliwości skorzystania z kredytu podatkowego.

Kto powinien wybrać kartę podatkową?

Podatek w formie karty podatkowej możesz rozważyć, jeśli:

 • Masz niewielkie koszty prowadzonej działalności.
 • Chcesz mieć niskie koszty księgowe lub prowadzić ją samodzielnie.
 • Wykonujesz wolny zawód.
 • Twoja działalność jest naprawcza lub wytwórcza.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły