Lista firm, które mogą się ubiegać o wsparcie z Tarczy antykryzysowej 6.0

Przydatny link:

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników [Tarcza antykryzysowa 6.0].

Dotyczy działalności z jednym z poniższych kodów PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.

Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Świadczenie postojowe [Tarcza antykryzysowa 6.0].

Dotyczy działalności z jednym z poniższych kodów PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.

Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.32.z działalność taksówek osobowych
49.39.z pozostały transport lądowy pasażerski
56.10.A restauracje
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
56.21.z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrzych
56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.
59.12.z działalność produkcyjna zwoązana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.z  działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.z  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z działalność szpitali
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D działalność paramedyczna
90.01 Z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z wspomaganie przedstawień
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z pozostała działalność sportowa
93.21.Z działalność wesołych miasteczek
93.29.A działalność pokojów zagadek
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Świadczenia postojowe dla branży turystycznej i rekreacyjnej [Tarcza antykryzysowa 6.0]

Dotyczy ono głównie:

  • hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
  • działalność organizatorów turystyki,
  • działalność obiektów sportowych.

Dotyczy działalności z jednym z poniższych kodów PKD:

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorców [Tarcza antykryzysowa 6.0].

Dotyczy działalności z jednym z poniższych kodów PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.

Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 [Tarcza antykryzysowa 6.0].

Dotyczy działalności z jednym z poniższych kodów PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.

Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski)

56.10.A (restauracje)

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

56.21.Z (przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych) – kod dodany w Sejmie

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)

59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)  kod PKD dodany w Sejmie

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

79.90A (działalność pilotów i przewodników turystycznych)

79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) – kod PKD dodany w Sejmie

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne),  kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

86.90.D (działalność paramedyczna)

90.01.Z (działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych)

90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie

91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włówkienniczych i futrzarskich) – kod dodany w Sejmie

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)