no-script

1 października NBP ogłosił średni kurs euro. Na jego podstawie sporządzono nowe limity podatkowe dla m.in. PIT, CIT, VAT, ryczałtu ewidencjonowanego oraz kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis na 2021 r. Będą one wyższe niż w 2020 roku.

Narodowy Bank Polski ogłosił, że średni kurs euro z dnia 01.10.2020 r. wyniósł 4,5152 zł, a w zeszłym roku wynosił 4,3734 zł. Wzrost wartości kursu spowodował, że poniższe limity zostaną podwyższone:

  • małego podatnika PIT i VAT,
  • amortyzacja de minimis,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • stosowania pełnej i uproszczonej księgowości.

Limit amortyzacji de minimis w 2021 roku

Rok Limit
2020 50 000 euro 219 000 zł
2021 50 000 euro 226 000 zł

 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mogą dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej od środków trwałych. Nie wliczają się do tego samochody osobowe do kwoty nieprzekraczającej 50 000 euro łącznej kwoty odpisów amortyzacyjnych. Od 2021 roku, aby skorzystać z amortyzacji de minimis, należy uzyskać status mało podatnika PIT.

Mały podatnik PIT – nowy limit 2021 roku

Rok Mały podatnik PIT
2020 2 000 000 euro 8 031 000 zł 
2021 2 000 000 euro 9 031 000 zł 

 

Mały podatnik VAT – nowy limit 2021 roku

Rok Mały podatnik VAT Mały podatnik pośrednik
2020 1 200 000 euro 5 248 000 zł 45 000 euro 197 000 zł
2021 1 200 000 euro 5 418 000 zł 45 000 euro 203 000 zł


Przedsiębiorcy, którym udało się uzyskać status małego podatnika PIT/VAT mogą korzystać m.in:

  • Z kasowej metody rozliczenia VAT – polega ona na odliczeniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej zapłaty oraz odprowadzeniu VAT dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontraheta
  • Amortyzacji jednorazowej do 50 000 euro.
  • Kredytu podatkowego (PIT) w momencie rozpoczęcia działalności.

Warunkiem uzyskania statusu małego podatnika jest uzyskanie przychodu rocznego do 2 mln euro brutto.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limity na 2021 roku

Limit w działalności samodzielnej Limit dla spółek cywilnych
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 250 000 euro 1 128 825 zł 250 000 euro 1 128 825 zł

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi jedną z form opodatkowania dochodów w działalności gospodarczej. Taką metodą opodatkowania mogą również wybrać przedsiębiorcy prowadzący spółki cywilne i jawne oraz rozliczać w takiej formie umowy z tytułu np. najmu i dzierżawy. Aktualnie limit dla ryczałtu wynosi 250 000 euro.

Mały podatnik CIT w 2021 roku

Rok Limity w euro Limity w zł
2020 2 000 000 euro 8 747 000 zł
2021 2 000 000 euro 9 031 000 zł

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2021

Rok Limit wg ustawy Limit w zł
2020 2 000 000 euro 8 746 800 zł
2021 2 000 000 euro 9 030 600 zł

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły