no-script

Jest to druga najczęściej wybierana forma opodatkowania dla jednoosobowych działalności gospodarczych, ponieważ z niej również może skorzystać większość działalności. Jest to typowa alternatywa dla skali podatkowej. Może być ona korzystna dla osób, których dochód miesięczny jest zdecydowanie większy niż 7 127 zł.

Stawki podatkowe w podatku liniowym.

Podatnik od dochodu musi odprowadzić 19% stałego podatku, który jest niezmienny. 

Jak obliczyć wysokość podatku liniowego PIT?

Zazwyczaj cały proces przedsiębiorca zleca swojemu księgowemu, jednak warto zdawać sobie sprawę, skąd się bierze kwota podatku i co na nią wpływa. Dzięki temu można również szybko porównać ją z pozostałymi formami opodatkowania i sprawdzić, która nich jest najkorzystniejsza dla naszej firmy. 

Etapy obliczania podatku PIT:

1. W pierwszej kolejności obliczamy dochód.
Dochód = Przychód z działalności gospodarczej – Koszty uzyskania przychodu

Pamiętaj! W podatku liniowym nie sumuje się dochodów z działalności z dochodami z innych źródeł, które rozlicza się na formularzu PIT-36. Dodatkowo rozliczając podatek liniowy, należy złożyć oddzielny formularz PIT-36L.

2. Kolejnym etapem jest obliczenie podstawy do opodatkowania.
Podstawa do opodatkowania = Całkowity dochód roczny – Opłacone składki na ZUS 

3. Potem określamy należny podatek.
Podatek należny =  Podstawy do opodatkowania * Stawka podatkowa (19%) 

4. Na końcu należy obliczyć ostateczną kwotę podatku.
Ostateczna kwota podatku = Podatek należny – Składki NFZ

Zgłoszenie i zmiana formy opodatkowania podatku liniowego.

Formę opodatkowania wybiera się podczas rejestracji działalności podczas wypełniania  wniosku CEIDG-1 (pole 18). 

Jeśli przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania np. z ryczałtu na zasady ogólne, to należy złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania od 20 dnia następującego po miesiącu, którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w nowym roku podatkowym.

Jeśli zaś w nowym roku przedsiębiorca nie chce zmienić swojej dotychczasowej formy opodatkowania, to nie musi tego nigdzie zgłaszać.

Dokumenty do pobrania:

 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty (PIT-36): PDF
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L): PDF
 • Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1): PDF
 • Oświadczenie o zmiany formy opodatkowania: PDF i DOC.

Obowiązki podatnika rozliczającego się za pomocą podatku liniowego.

Podobnie jak w przypadku skali podatkowej, przedsiębiorca musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów oraz ma obowiązek sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego. Jak go sporządzić przeczytasz TUTAJ.

Do kiedy rozliczyć podatek dochodowy za pomocą podatku liniowego?

Podatnik może wybrać opłacanie podatku dochodowego co miesiąc lub co kwartał. Jednak wyłącznie mali podatnicy oraz osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z zaliczek kwartalnych. 

Mały podatnik – jest to przedsiębiorca, u którego wartość przychodu nie przekroczyła w ubiegłym roku 2 mln euro. 

Zaliczkę na podatek dochodowy należy opłacić do 20 dnia po miesiącu, za który będzie opłacana zaliczka lub do 20 dnia po miesiącu kończącym kwartał np.:

 • Przy rozliczaniu miesięcznym – zaliczkę na podatek za maj opłacasz do 20 czerwca.
 • Przy rozliczaniu kwartalnym – za I kwartał (styczeń-marzec) zaliczkę musisz opłacić do 20 kwietnia

Korzystając z tej formy opodatkowania, trzeba pamiętać o złożeniu rocznego zeznania PIT-36L, które trzeba złożyć do 30 kwietnia.

W przypadku podatku liniowego nie trzeba składać żadnych deklaracji. Wystarczy zrobić przelew podatkowy na konto Urzędu Skarbowego. W momencie kiedy ostatni dzień zapłaty podatku przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, zaliczkę można uiścić do najbliższego dnia roboczego.

Podatek liniowy – zalety

 • możliwość zmniejszenia przychodów o koszty, pomniejsza należny do zapłacenia podatek,
 • stawka podatkowa jest cały czas na takim samym poziomie 19%, bez względu na dochód,
 • nie łączy się dochodów uzyskanych z różnych źródeł, co oznacza, że dochody opodatkowane liniowo nie będą miały wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów, które są opodatkowane wg skali podatkowej (z 18% na 32%),
 • wyliczenia podatku bardzo łatwe, ponieważ jest stały podatek oraz nie trzeba pamiętać o m.in. ulgach.

Podatek liniowy – wady

 • brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku,
 • jest obowiązek prowadzenia KPiR (podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów),
 • musisz prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • nie można rozliczyć się ze współmałżonkiem,
 • nie można skorzystać z większości ulg podatkowych,
 • przedsiębiorca nie ma prawa do kredytu podatkowego,
 • nie  można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy samotnie wychowujesz dziecko,
 • istnieje obowiązek składania zeznań i deklaracji podatkowych.

Kto powinien wybrać podatek liniowy?

Podatek liniowy może być korzystny dla przedsiębiorców, kiedy:

 • Dochody wynoszą powyżej 85 528 zł rocznie (dochód miesięczny poniżej 7 127 zł). 
 • W działalności występuje dużo kosztów, które obniżą należny podatek.
 • Jesteś singlem lub nie opłaca Ci się rozliczać ze współmałżonkiem.
 • Nie podlegasz pod większość ustawowych ulg.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły