no-script

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez
Dylik Hair Design Sp. z o.o.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator Dylik Hair Design Sp. z o.o. (ul. Żywiecka 89/1a, 43-300 Bielsko-Biała, Polska)
Cele przetwarzania
 • Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez Dylik Hair Design Sp. z o.o.
Podstawa prawna przetwarzania
 • Realizowany przez Dylik Hair Design Sp. z o.o. prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty wspierające Dylik Hair Design Sp. z o.o. w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego
 • Pracownicy Dylik Hair Design Sp. z o.o..
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez Dylik Hair Design Sp. z o.o. działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od Dylik Hair Design Sp. z o.o. dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie altera.co lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail: [email protected]
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Dylik Hair Design Sp. z o.o. (ul. Żywiecka 89/1a, 43-300 Bielsko-Biała, Polska), email: [email protected]
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, imię i nazwisko, email, płeć, przed zawarciem umowy z Dylik Hair Design Sp. z o.o. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Dylik Hair Design Sp. z o.o. kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Dylik Hair Design Sp. z o.o. do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Dylik Hair Design Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.