no-script

Ryczałt w wielu przypadkach jest bardzo korzystną formą opodatkowania, jednak mogą z niej skorzystać tylko konkretne grupy przedsiębiorców. Od skali podatkowej oraz podatku liniowego różni się głównie tym, że nie można pomniejszyć osiąganych przychodów od poniesione koszty. Jednak ryczałt wyróżnia stosunkowo niska stawka opodatkowania.

Warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z ryczałtu.

Poza posiadaniem odpowiedniego PKD firmy, które chcą się rozliczać za pomocą ryczałtu muszą:

 • prowadzić przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej,
 • przychód za poprzedni rok podatkowy nie może być wyższy niż 2 000 000 euro.

Stawki podatkowe w ryczałcie.

W ryczałcie występuje wiele różnych stawek opodatkowania w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. Najczęściej stosowane są 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, rzadziej stosowanymi stawkami są 2% i 10%. Dodatkowo stępuje stawka 12,5% dotycząca najmu prywatnego.

Poniżej znajduje się zakres branż, które obsługują konkretne stawki podatku, a szczegółową listę firm z odpowiednim PKD znajdziesz TUTAJ.

1. Stawka ryczałtu 2%

Jest to najniższa dostępna stawka ryczałtowa i obejmuje sprzedaż wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.

 2. Ryczałt 3%

 • usługi związane z produkcją zwierzęcą,
 • odpłatne zbycie składników majątku działalności gospodarczej (oprócz nieruchomości),
 • usługi gastronomiczne, za wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • handel, czyli sprzedaż na nabytych towarów, np. sprzedaż choinek, handel karpiem.

3. Ryczałt 5.5%

 • roboty budowlane,
 • działalność wytwórcza,
 • przewozy ładunków samochodami o ładowności pow. 2 ton.

4. Ryczałt 8.5% i 12,5%

Podatnicy mogą korzystać ze stawki 8,5% do kwoty 100 000 zł przychodów. Po przekroczeniu tego limitu, czyli dla przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł, obowiązuje stawka ryczałtu 12,5%.

  • sprzedaż w komisie,
  • kolportaż prasy,
  • prowadzenie przedszkola,
  • naprawa maszyn biurowych i księgujących,
  • działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  • prowadzenie ogrodów botanicznych i zoologicznych,
  • najem i dzierżawa prywatna, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody osiągnięte z tego tytułu nie przekroczyły kwoty 100 000 zł.

5. Stawka ryczałtu 15%

 • świadczących usługi:
  – fotograficzne,
  – parkingowe,
  – hotelarskie,
 • pośrednictwa w:
  – handlu hurtowym,
  – organizacji wyjazdów turystycznych,
  – sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,
  – sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,
 • wydawania:
  – pakietów gier,
  – pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,
  – oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,
 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:
  – odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,
  – opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,
  – przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
  -porad dla dzieci.
 • obsługi centrali radio-taxi,
 • reprodukcji komputerowych nośników informacji.

6. Ryczałt 17%

 • usług DDD,
 • prowadzenia hotelu,
 • usług fotograficznych,
 • usług parkingowych,
 • programowania,
 • pośrednictwa turystycznego,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • działalności eventowej,
 • usług HR w tym pozyskiwanie personelu,
 • pośrednictwa w sprzedaży samochodów, motocykli i części zamiennych do pojazdów mechanicznych.

7. Ryczałt 20%

 • wolne zawody (lekarze, dentyści, położne, pielęgniarki, prawnicy, nauczyciele, tłumacze,),
 • z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – odnośnie przychodów powyżej równowartości 4.000 euro.

Uwaga! W momencie, kiedy za pośrednictwem firmy świadczysz różnego rodzaju usługi, które podlegają różnym stawkom, to każdą z nich należy opodatkować według oddzielnej stawki.

Limity w ryczałcie.

Odnośnie limitów w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych przeczytasz TUTAJ.

Jak obliczyć wysokość podatku ryczałtowego PIT?

Stosunkowo łatwo obliczyć należny podatek w przypadku ryczałtu w porównaniu do pozostałych form opodatkowania. Można to zrobić szybko w 3 krokach:

 1. W pierwszej kolejności obliczamy podstawę do opodatkowania.
  Podstawa do opodatkowania = Całkowity dochód roczny – Opłacone składki na ZUS – Dostępne ulgi
 1. Potem określamy należny podatek.
  Podatek należny =  Podstawy do opodatkowania * Stawka podatkowa (np. 3%, 5.5%, 8.5%, 17%, lub 20%) 
 1. Na końcu należy obliczyć ostateczną kwotę podatku.
  Ostateczna kwota podatku = Podatek należny – Składki NFZ – Należne ulgi podatkowe

Zgłoszenie i zmiana formy opodatkowania ryczałtu.

Jeśli chcesz rozliczać się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to należy to zgłosić we wniosku CEIDG-1. W momencie kiedy jesteś na innej stawce opodatkowania i chcesz ją zmienić, to możesz to zrobić w określonym terminie. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Obowiązki podatnika rozliczającego się za pomocą ryczałtu.

Przedsiębiorca musi prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów lub kartę przychodów i rozchodów, jeśli zatrudnia pracowników. Dodatkowo do 31 grudnia musi sporządzić spis z natury. Jak go sporządzić przeczytasz TUTAJ.

Do kiedy rozliczyć podatek dochodowy za pomocą ryczałtu?

Ryczałt należy rozliczyć w deklaracji rocznej PIT-28. Zaliczki (miesięczne lub kwartalne) trzeba opłacać do 20 dnia miesiąca następującego po okresie, za który jest opłacany podatek. Podatek można opłacić za pomocą przelewu bankowego, który należy oznaczyć skrótem PPE.

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1): PDF
 • Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28): PDF

Wady i zalety podatku liniowego.

Ryczałt – zalety

 • niskie stawki podatkowe dla wybranych branż: 3%, 5.5%, 8.5%, 17%,
 • możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychów,
 • przedsiębiorca nie musi składać deklaracji i zeznań podatkowych,
 • występuje kilka ulg, z których może skorzystać właściciel przedsiębiorstwa,
 • można ubiegać się o kredyt podatkowy.

Ryczałt – wady 

 • obejmuje tylko wybrane działalności,
 • podstawą naliczania podatku jest przychód, a nie dochód, 
 • należy prowadzić KPiR w momencie, kiedy zatrudnia się pracowników,
 • przedsiębiorca nie może odliczyć kosztów uzyskania przychodu,
 • trzeba dokumentować wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • nie można się rozliczać wspólnie ze współmałżonkiem,
 • nie ma możliwości rozliczania się z dzieckiem, w momencie kiedy jest się osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • w tej formie opodatkowania nie można odliczyć ulgi na dzieci,
 • na koniec roku należy sporządzić spis z natury materiałów.

Kto powinien wybrać ryczałt?

Podatek w formie ryczałtu korzystny, jeśli:

 • Koszty prowadzenia działalności nie występują lub są niskie, ponieważ nie mogą one obniżyć podatku.
 • Chcesz mieć możliwość otrzymania kredytu podatkowego.
 • Nie posiadasz małżonka, z którym możesz się wspólnie rozliczać.
 • Chcesz posiadać niskie koszty księgowe. Jest to możliwe, ponieważ nie trzeba prowadzić KPiR, jeśli nie zatrudniasz pracowników.
 • Nie przekroczysz 100 000 euro dochodu rocznie z dzierżawy lub najmu prywatnego.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły