SLIM VAT to pakiet uproszczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Jest to jedna z najbardziej pozytywnych zmian prawnych dla przedsiębiorców, które zostały wprowadzone w 2021 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w czterech obszarach: proste fakturowanie, ułatwienie dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe.

Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić na stałe uproszczenia dla przedsiębiorców, które zapoczątkowała panująca epidemia koronawirusa. SLIM VAT jest prosty w obsłudze i przystosowany do lokalnej specyfiki państwa. Ich celem jest maksymalne skrócenie czasu właścicieli przedsiębiorstw na wypełnianie obowiązków podatkowych, za pomocą rozwiązań technologicznych i e-usług administracyjnych. 

Pakiet SLIM VAT wprowadza zmiany podatku w czterech obszarach: 

  • Proste fakturowanie. 
  • Ułatwienia dla eksporterów. 
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym. 
  • Korzyści finansowe.

Proste fakturowanie [SLIM VAT].

  • Faktury korygujące in-minus.

Podatnik nie musi już przedstawić potwierdzenia otrzymanej faktury korygującej. Już po ustaleniu warunków transakcji przedsiębiorca może obniżyć podstawę opodatkowania i VAT-u należnego. Jednak musi on pamiętać o sporządzeniu korekty podatku naliczonego.

Jest to sporo ułatwienie dla przedsiębiorców, ponieważ nie mają już obowiązku dokonywania korekt deklaracji, czekania na dostarczenie faktury korygującej oraz nie muszą ich już gromadzić. 

  • Faktury korygujące in-plus (zwiększających podstawę opodatkowania).

Ministerstwo Finansów umożliwiło rozliczanie na bieżąco w okresie wystawienia faktur korygujących. Jest to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców. 

Ułatwienia dla eksporterów [SLIM VAT].

Został wydłużony czas wywozu towarów na stawce 0% od wpłaconej zaliczki do pół roku. Jest to ogromne ułatwienie dla eksporterów, ponieważ rozwiąże to ogromny problem z płynnością finansową w dostawach długoterminowych.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym [SLIM VAT].

O teraz przedsiębiorca może ustalić jeden wspólny kurs do rozliczania transakcji w VAT i PIT/CIT. Zmniejszy to znacznie czas na ustalenie kursu dla jednej transakcji.

Korzyści finansowe [SLIM VAT].

  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy.

Zostały zminimalizowane częste i niepotrzebne korekty VAT-u, dzięki  wydłużeniu czasu do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych. 

  • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

Został usunięty zakaz odliczenia VAT-u za faktury za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

  • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości.

Powiększono wartość jednorazowych prezentów z 10 zł do 20 zł.

Ebook - Wady i zalety form prawnych działalności gospodarczych

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły

Logo Altera

Uzyskaj dostęp do kalkulatora

Link do kalkulatora wyślemy na podane dane kontaktowe.

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z kalkulatorem!

Uzyskaj dostęp do budżetu

Link do budżetu wyślemy na podane dane kontaktowe.

Zgoda marketingowa Altera

Zgoda marketingowa Dylik

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z budżetem!

Pobierz ebooka o formach prawnych

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy.

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z e-bookiem!