no-script

SLIM VAT to pakiet uproszczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Jest to jedna z najbardziej pozytywnych zmian prawnych dla przedsiębiorców, które zostały wprowadzone w 2021 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w czterech obszarach: proste fakturowanie, ułatwienie dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe.

Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić na stałe uproszczenia dla przedsiębiorców, które zapoczątkowała panująca epidemia koronawirusa. SLIM VAT jest prosty w obsłudze i przystosowany do lokalnej specyfiki państwa. Ich celem jest maksymalne skrócenie czasu właścicieli przedsiębiorstw na wypełnianie obowiązków podatkowych, za pomocą rozwiązań technologicznych i e-usług administracyjnych. 

Pakiet SLIM VAT wprowadza zmiany podatku w czterech obszarach: 

  • Proste fakturowanie. 
  • Ułatwienia dla eksporterów. 
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym. 
  • Korzyści finansowe.

Proste fakturowanie [SLIM VAT].

  • Faktury korygujące in-minus.

Podatnik nie musi już przedstawić potwierdzenia otrzymanej faktury korygującej. Już po ustaleniu warunków transakcji przedsiębiorca może obniżyć podstawę opodatkowania i VAT-u należnego. Jednak musi on pamiętać o sporządzeniu korekty podatku naliczonego.

Jest to sporo ułatwienie dla przedsiębiorców, ponieważ nie mają już obowiązku dokonywania korekt deklaracji, czekania na dostarczenie faktury korygującej oraz nie muszą ich już gromadzić. 

  • Faktury korygujące in-plus (zwiększających podstawę opodatkowania).

Ministerstwo Finansów umożliwiło rozliczanie na bieżąco w okresie wystawienia faktur korygujących. Jest to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców. 

Ułatwienia dla eksporterów [SLIM VAT].

Został wydłużony czas wywozu towarów na stawce 0% od wpłaconej zaliczki do pół roku. Jest to ogromne ułatwienie dla eksporterów, ponieważ rozwiąże to ogromny problem z płynnością finansową w dostawach długoterminowych.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym [SLIM VAT].

O teraz przedsiębiorca może ustalić jeden wspólny kurs do rozliczania transakcji w VAT i PIT/CIT. Zmniejszy to znacznie czas na ustalenie kursu dla jednej transakcji.

Korzyści finansowe [SLIM VAT].

  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy.

Zostały zminimalizowane częste i niepotrzebne korekty VAT-u, dzięki  wydłużeniu czasu do odliczenia o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych. 

  • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

Został usunięty zakaz odliczenia VAT-u za faktury za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

  • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości.

Powiększono wartość jednorazowych prezentów z 10 zł do 20 zł.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły