Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) muszą na koniec każdego roku podatkowego sporządzić tzw. spis z natury. Czym on jest, jak go przygotować oraz o czym należy pamiętać, dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest spis z natury i kto musi go sporządzić?

Jak wspomnieliśmy na początku, muszą go sporządzać przedsiębiorcy prowadzący ewidencję KPiR. Dochodem w takiej działalności gospodarczej są przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Aby obliczyć prawidłowy wynik podatkowy z całego roku, należy przeprowadzić remanent (spis z natury), aby określić ilość i wartość wszystkich aktywów.

Kiedy sporządzić spis z natury?

Przedsiębiorca ma obowiązek go przeprowadzić:

 • na dzień rozpoczęcia działalności,
 • na koniec każdego roku podatkowego tj. 31 grudnia (remanent końcowy),
 • na dzień 1 stycznia (remanent początkowy),
 • w razie likwidacji działalności, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów pomiędzy wspólnikami,
 • jeśli naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie spisu z natury w danym przedsiębiorstwie.

Pamiętaj, że remanent końcowy jest jednocześnie remanentem początkowym. Spis z natury możesz dodatkowo przeprowadzić w dowolnym momencie w trakcie roku, jeśli chcesz mieć pewność, czy ilość aktywów się zgadza.

Wspólne kursy walut dla rozliczenia transakcji VAT z podatkiem dochodowym.

Od nowego roku przedsiębiorcy mogą samodzielnie wybrać sposób przeliczania kursu walut, jak w przypadku przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to, że należy wziąć pod uwagę ogłoszony przez NBP średni kurs z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o datę powstania przychodu, to uznaje się dzień uregulowania należności, dostarczenia towaru/usługi lub wystawienia faktury.

Z jakich elementów składa się dokument spisu z natury?

Przed uzupełnieniem dokumentu spisu z natury, upewnij się, czy zawiera on wszystkie niezbędne informacje:

 • dane właściciela i firmy,
 • datę sporządzenia spisu,
 • numery pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe informacje na temat towaru i innych składników,
 • jednostkę miary,
 • ilość składników spisu,
 • cenę za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość wszystkich pozycji,
 • klauzulę, na której pozycji zakończono spis np. „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz właścicieli.

  Poniżej znajduje się szablon dokumentu do sporządzenia spisu z natury:

  Co powinien zawierać spis z natury?

  Podczas remanentu należy uwzględnić:

  • towary handlowe,
  • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby i wyroby gotowe,
  • braki i odpady.

  Pamiętaj, że poza materiałami znajdującymi się w Twojej firmie należy uwzględnić towary, które są w drodze oraz towary obce, które znajdują się w przedsiębiorstwie. Jednak te drugie nie podlegają wycenie. Musisz podać wyłącznie ich ilość oraz właściciela.

  Kto powinien brać udział w inwentaryzacji?

  Podczas inwentaryzacji powinny brać udział osoby niezwiązane z magazynem i ich gospodarką np. pracownicy innych działów. W żadnym przypadku nie może to być kierownik magazynu, albo główny księgowy. Oni mogą sprawować tylko nadzór.

  Jak przygotować się do spisu z natury?

  Aby cały proces remanentu przebiegł sprawnie:

  • Określ, w jakim dniu chcesz go przygotować.
  • Powołaj osoby, które mają go przeprowadzić.
  • Przygotuj prawidłowo sporządzone arkusze do spisu z natury.
  • Uporządkuj obszar i spisywane towary, aby łatwo można było je policzyć lub zważyć. Najlepiej jeśli ułożysz towary według rodzaju.
  • Sprawdź, czy wszystkie aktywa są prawidłowo podpisane i oznaczone.

  Dzięki powyższym działaniom znacznie szybciej i sprawnie przeprowadzisz cały proces spisu z natury. Cała czynność jest bardzo prosta do przeprowadzenia, jednak w przypadku większych firm może ona być bardzo czasochłonna. Z tego względu warto wcześniej zaplanować termin przeprowadzenia spisu z natury.

  Ebook - Wady i zalety form prawnych działalności gospodarczych

  Pobierz bezpłatnego e-booka!

  Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

  Sprawdź nasze inne artykuły

  Logo Altera

  Uzyskaj dostęp do kalkulatora

  Link do kalkulatora wyślemy na podane dane kontaktowe.

  Niedługo wyślemy na Twojego maila link z kalkulatorem!

  Uzyskaj dostęp do budżetu

  Link do budżetu wyślemy na podane dane kontaktowe.

  Zgoda marketingowa Altera

  Zgoda marketingowa Dylik

  Niedługo wyślemy na Twojego maila link z budżetem!

  Pobierz ebooka o formach prawnych

  Pobierz bezpłatnego e-booka!

  Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy.

  Niedługo wyślemy na Twojego maila link z e-bookiem!