no-script

30 listopada 2020 r. uchwalono nowelizację ustawy o CIT, według której przedsiębiorstwa z grupy kapitałowych muszą zamieścić na swoich stronach internetowych dokument, zawierający strategię podatkową. Czym jest strategia podatkowa i co powinien zawierać taki dokument, przeczytasz w poniższym artykule.

Czym jest strategia podatkowa?

Niestety nie ma dokładnej definicji strategii podatkowej. Jak wynika z wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów (MF), strategia podatkowa powinna przedstawiać długoterminowe cele oraz strategię podatkową. 

Dokument powinien zawierać również podejście podatnika do:

 • ryzyka podatkowego, 
 • agresywnej optymalizacji,
 • transparentności podatkowej,
 • compliance podatkowego.

Przedsiębiorca powinien sporządzić i wdrożyć do swojej firmy odpowiednie praktyki podatkowe, które są bardzo ważnym elementem strategii podatkowej.

Kto musi stworzyć strategię podatkową?

Strategia podatkowa musi zostać stworzona przez spółki kapitałowe oraz podatników CIT, którzy osiągają przychody powyżej 50 mln euro.

Co musi zawierać strategia podatkowa?

Dokument powinien uwzględnić rozmiar, rodzaj oraz charakter prowadzonego przedsiębiorstwa. Nie udostępniono ścisłej listy wytycznych, jednak MF wskazuje przedsiębiorcom, że powinni oni zawrzeć w swojej strategii podatkowej, informacje o:

 • procedurach wewnątrz firmy w sprawie wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego,
 • formie współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej,
 • wykonywanych przez przedsiębiorcę obowiązków podatkowych,
 • sumie udzielonych informacji o schematach podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w których zostały uwzględnione podziały na podatki, których dotyczą,
 • ewentualnych rozliczeniach przedsiębiorcy w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, 
 • planowanych w przedsiębiorstwie działaniach restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na kwotę zobowiązań podatkowych np. przekształcaniu i łączeniu się spółek, wymianie udziałów oraz wnoszeniu wkładu do spółek,
 • złożonych wnioskach na temat interpretacji podatkowej, przepisów prawa podatkowego oraz wiążących informacji stawowych i akcyzowych. 

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów nie oczekuje od podatnika zamieszczenia w dokumencie informacji objętych tajemnicą handlową, zawodową, przemysłową, czy też procesu produkcyjnego. 

Podatnik powinien dokonać wszelkich starań, aby strategia podatkowa była odpowiednio wdrożona w firmie. Zaleca się, aby została ona przyjęta przez zarząd w formie uchwały, po akceptacji rady nadzorczej. Należy również zaplanować proces kontroli realizacji postanowień zawartych w strategii podatkowej.

Gdzie trzeba zamieścić strategię podatkową?

Przedsiębiorca powinien ją zamieścić na stronie internetowej firmy. Strategia podatkowa powinna być napisana w języku polskim. Jeśli nie posiada własne witryny, to może ją zamieścić na stronie podmiotu powiązanego. Należy to wykonać do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu do złożenia zeznania rocznego.

Jakich kar może spodziewać się przedsiębiorca za niezamieszczenie strategii podatkowej?

Jeśli przedsiębiorca nie stworzy i nie zamieści strategii podatkowej swojej firmy, może otrzymać karę do 250 000 zł.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły