Rząd uruchomił kolejną tarczę antykryzysową, aby wesprzeć firmy z branży, które najwięcej straciły z powodu pandemii koronawirusa. Będą mogli z niej skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa z określonym kodem PKD oraz jeśli przedsiębiorca spełnia określone wymagania. Sprawdź,  jaką pomoc może uzyskać Twoja firma.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników [Tarcza antykryzysowa 6.0].

To dofinansowanie obejmuje umowy o pracę i umowy zlecenia, od których są odprowadzane składki ZUS. Mogą się o nie ubiegać firmy, których przychód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. 

Podatnik musi spełniać dodatkowe warunki:

  • nie było przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
  • do czasu złożenia wniosku nie było wobec firmy prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego,
  • przedsiębiorca terminowo regulował zobowiązania podatkowe do końca 3. kwartału 2019 roku (jedynym odstępstwem może być sytuacja, jeśli przedsiębiorstwo ma umowę z ZUS-em lub decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty, lub korzysta z odroczenia terminu płatności).

Wysokość dofinansowania może wynosić do 2000 zł / msc od wynagrodzenia jednego pracownika i obejmuje ono do 3 miesięcy.

Ważne linki:

Świadczenia postojowe dla branży turystycznej i rekreacyjnej [Tarcza antykryzysowa 6.0]

Koronawirus mocno uderzył w branże turystyczne. Z tego powodu rząd zaoferował dodatkowe wsparcie dla właśnie tych firm. Przedsiębiorstwo musi mieć wpisany odpowiedni  kod PKD, który jest przeważającym w danej działalności gospodarczej. 

To świadczenie można otrzymać maksymalnie 3 razy, jeśli przychód firmy był niższy o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku. Dodatkowo przedsiębiorstwo musiało wcześniej skorzystać przynajmniej raz ze świadczeń postojowych w ramach antykoronawirusowych. 

Dofinansowanie będzie w wypłacone w tej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł).

Ważne linki:

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorców [Tarcza antykryzysowa 6.0].

Jest to jednorazowa dotacja do wysokości 5 000 zł, której może udzielić starosta mikro i małym przedsiębiorstwom na uregulowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przychód w bieżącym okresie był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

  • Mikroprzedsiębiorstwo – w ciągu dwóch lat zatrudniał poniżej 10 pracowników, a roczny obrót netto nie przekroczył 2 milinów euro.
  • Małe przedsiębiorstwo – w ciągu dwóch lat zatrudniał poniżej 50 pracowników, a roczny obrót netto nie przekroczył 10 milinów euro.

Ważne linki:

  • Wniosek można złożyć elektronicznie w powiatowym urzędzie pracy ze względu na siedzibę firmy. Można go wypełnić TUTAJ.
  • Listę firm, które mogą się ubiegać o dotacje z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorców, można sprawdzić TUTAJ.

Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 [Tarcza antykryzysowa 6.0].

Aby skorzystać ze zwolnienia opłacania składek, przychód Twojej firmy w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku

Ważne linki:

Ebook - Wady i zalety form prawnych działalności gospodarczych

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły

Logo Altera

Uzyskaj dostęp do kalkulatora

Link do kalkulatora wyślemy na podane dane kontaktowe.

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z kalkulatorem!

Uzyskaj dostęp do budżetu

Link do budżetu wyślemy na podane dane kontaktowe.

Zgoda marketingowa Altera

Zgoda marketingowa Dylik

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z budżetem!

Pobierz ebooka o formach prawnych

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy.

Niedługo wyślemy na Twojego maila link z e-bookiem!