no-script

Rząd uruchomił kolejną tarczę antykryzysową, aby wesprzeć firmy z branży, które najwięcej straciły z powodu pandemii koronawirusa. Będą mogli z niej skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa z określonym kodem PKD oraz jeśli przedsiębiorca spełnia określone wymagania. Sprawdź,  jaką pomoc może uzyskać Twoja firma.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników [Tarcza antykryzysowa 6.0].

To dofinansowanie obejmuje umowy o pracę i umowy zlecenia, od których są odprowadzane składki ZUS. Mogą się o nie ubiegać firmy, których przychód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. 

Podatnik musi spełniać dodatkowe warunki:

  • nie było przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
  • do czasu złożenia wniosku nie było wobec firmy prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego,
  • przedsiębiorca terminowo regulował zobowiązania podatkowe do końca 3. kwartału 2019 roku (jedynym odstępstwem może być sytuacja, jeśli przedsiębiorstwo ma umowę z ZUS-em lub decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty, lub korzysta z odroczenia terminu płatności).

Wysokość dofinansowania może wynosić do 2000 zł / msc od wynagrodzenia jednego pracownika i obejmuje ono do 3 miesięcy.

Ważne linki:

Świadczenia postojowe dla branży turystycznej i rekreacyjnej [Tarcza antykryzysowa 6.0]

Koronawirus mocno uderzył w branże turystyczne. Z tego powodu rząd zaoferował dodatkowe wsparcie dla właśnie tych firm. Przedsiębiorstwo musi mieć wpisany odpowiedni  kod PKD, który jest przeważającym w danej działalności gospodarczej. 

To świadczenie można otrzymać maksymalnie 3 razy, jeśli przychód firmy był niższy o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku. Dodatkowo przedsiębiorstwo musiało wcześniej skorzystać przynajmniej raz ze świadczeń postojowych w ramach antykoronawirusowych. 

Dofinansowanie będzie w wypłacone w tej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł).

Ważne linki:

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorców [Tarcza antykryzysowa 6.0].

Jest to jednorazowa dotacja do wysokości 5 000 zł, której może udzielić starosta mikro i małym przedsiębiorstwom na uregulowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przychód w bieżącym okresie był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

  • Mikroprzedsiębiorstwo – w ciągu dwóch lat zatrudniał poniżej 10 pracowników, a roczny obrót netto nie przekroczył 2 milinów euro.
  • Małe przedsiębiorstwo – w ciągu dwóch lat zatrudniał poniżej 50 pracowników, a roczny obrót netto nie przekroczył 10 milinów euro.

Ważne linki:

  • Wniosek można złożyć elektronicznie w powiatowym urzędzie pracy ze względu na siedzibę firmy. Można go wypełnić TUTAJ.

Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 [Tarcza antykryzysowa 6.0].

Aby skorzystać ze zwolnienia opłacania składek, przychód Twojej firmy w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku

Ważne linki:

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły