Logo Altera - białe

Kalendarz ważnych terminów dla przedsiębiorców na wrzesień 2021 r.

07.09.2021r. (wtorek)

 • Termin opłacenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej sierpień 2021 r.
 • Termin opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2021 r. od dochodów z dywidend.

10.09.2021r. (piątek)

 • Termin opłacenia składek ZUS za sierpień 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

15.09.2021r. (środa)

 • Termin opłacenia składek ZUS za sierpień 2021 r. w przypadku zatrudniania pracowników.

20.09.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień 2021 r.
 • Termin opłacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia i o dzieło za sierpień 2021 r.

27.09.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia podatku VAT za sierpień 2021 r.
 • Termin przekazania do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2021 r.

Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o ważnych terminach dla przedsiębiorców