Logo Altera - białe

Kalendarz ważnych terminów dla przedsiębiorców na grudzień 2021 r.

08.12.2021r. (środa)

 • Termin opłacenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej listopad 2021 r.
 • Termin opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2021 r. od dochodów z dywidend

10.12.2021r. (piątek)

 • Termin opłacenia składek ZUS za listopad 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

15.12.2021r. (środa)

 • Termin opłacenia składek ZUS za listopad 2021 r. w przypadku zatrudniania pracowników.

20.12.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za listopad 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad 2021 r.
 • Termin opłacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2021 r.
 • Termin opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia i o dzieło za listopad 2021 r.

27.12.2021r. (poniedziałek)

 • Termin opłacenia podatku VAT za listopad 2021 r.
 • Termin przekazania do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2021 r.

28.12.2021r. (wtorek)

 • Termin opłacenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2021 r.

Otrzymuj na bieżąco powiadomienia o ważnych terminach dla przedsiębiorców