no-script

Rząd wprowadził wiele zmian w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ośmiokrotnie został zwiększony limit przychodów dla tej formy opodatkowania oraz uległy dotychczasowe zmiany stawki podatkowych. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą od teraz skorzystać z opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej i powiększyła się liczba wolnych zawodów, które mogą z niego skorzystać.

Nowe limity w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Od 2021 weszły w życie aż ośmiokrotnie wyższe limity dla ryczałtu ewidencjonowanego. Dotychczas limit wynosił 250 000 euro, który został podwyższony do 2 000 000 euro. Skorzystają na tym mniejsze firmy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 9 030 600 zł.

Dodatkowo wzrósł również limit dla przedsiębiorców, którzy rozliczali się co kwartał z 25 000 euro do 200 000 euro. Ich przychód za poprzedni rok nie może przekroczyć 903 060 zł.

Nowe stawki oraz nowe definicje w ryczałcie.

Zaszły również spore zmiany w stawkach ryczałtowych:

  • z 20% na 17% w ryczałcie obejmującym wolne zawody,

Wprowadzona nowelizacja rozszerzyła również definicję wolnego zawodu. Od teraz mogą skorzystać ze stawki 17%, osoby pracujące z takich zawodach jak:

– psycholog,

– architekt

– fizjoterapeuta,

– biegły rewident i księgowy,

– doradca podatkowy i restrukturyzacyjny,

– agent ubezpieczeniowy,

– adwokat, radca prawny i notariusz,

– rzeczoznawca budowlany i inżynier budownictwa.

Należy jednak pamiętać, że do wolnych zawodów zaliczają się wyłącznie przedsiębiorstwa świadczące usługi dla osób prawnych, osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Z tego wynika, że wyklucza to przedsiębiorców, którzy świadczą usługi jedynie na rzecz osób fizycznych. Bardzo często zaliczają się do nich np. korepetytorzy, lekarze.

  • z 17% na 15% w ryczałcie obejmujących firmy świadczące różnego rodzaju usługi.

Warto wspomnieć, że został zlikwidowany załącznik nr 2, który wyłączał wiele przedsiębiorstw z możliwość rozliczania się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Dzięki temu firmy m.in. świadczące usługi księgowe, reklamowe, doradztwa podatkowe, inżynierskie i architektoniczne mogą od teraz rozliczać się za pomocą ryczałtu.

Jacy przedsiębiorcy mogą rozważyć skorzystanie z opodatkowania ryczałtem?

Pomimo wielu zmian, ryczałt dla wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu nie będzie najlepszą formą opodatkowania. Minusem tego rozwiązania jest brak możliwości skorzystania z różnego rodzaju ulg oraz rozliczenia kosztów podatkowych z działalności, który jest możliwy w przypadku np. zasad ogólnych. W ryczałcie ewidencjonowanym przysługuje jedynie odliczenie ZUS-u

Poza możliwością rozliczenia kosztów należy, zastanowić się podczas wyboru formy prawnej, czy chcemy wspólnie rozliczać się z małżonkiem lub jako samotny rodzic i czy możemy skorzystać z jakiejś ulgi np. w przypadku programistów z ulgi IPBox. Z tych względu wielu przedsiębiorców np. lekarzy, informatyków, czy księgowych zdecyduje się na nieco wyższy podatek, który wynosi 17%, 32%, aby móc uwzględnić koszty lub skorzystać z ulg.

Rewolucja w najmie.

Od tej pory, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą mogły rozliczać się nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów. Była to jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian w ryczałcie. Dzięki nowelizacji przedsiębiorcy unikną sporów z fiskusem o granice pomiędzy majątkiem prywatnym a prowadzoną działalnością. Dodatkowo nie będzie miała znaczenia liczba umów najmu i dzierżawy.

Został poszerzony również zakres obejmowanych usług mieszczących się w stawce 8,5% i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł. Od teraz w jego skład wchodzi również:

  • dzierżawa i wynajem np. własności intelektualnej, samochodów, środków transportu wodnego załogi, furgonetek bez kierowców,
  • zakwaterowanie,
  • obsługa i wynajem nieruchomości.

Podsumowanie nowelizacji dotyczącej ryczałtu.

Pomimo licznych zmian w ryczałcie, większość przedsiębiorców będzie preferowała rozliczać się w dalszym ciągu rozliczać się na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego. Jest to w główniej mierze spowodowane możliwością rozliczenia kosztów oraz skorzystania z różnorodnych ulg. 

Natomiast dzięki poszerzeniu listy wolnych zawodów i zwiększeniu limitów, większa część przedsiębiorców będzie mogła rozważyć tę formę opodatkowania. Nowelizacja może się okazać szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, którzy dzierżawią lub wynajmują np. nieruchomości.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły