no-script

Każdy przedsiębiorca musi opłacać podatek dochodowy. Jego wysokość oblicza się od dochodu lub przychodu firmy, a ma na to wpływ forma opodatkowania. Jedną z nich jest skala podatkowa (zasady ogólne). Jest to domyślna i najczęściej wybierana forma opodatkowania. Jeżeli podczas rejestracji działalności przedsiębiorca nie wskaże, według której formy opodatkowania działalności chce się rozliczać, to Urząd Skarbowy automatycznie mu ją przypisze. Skala podatkowa działa na zasadach ogólnych i może ją wybrać praktycznie każdy przedsiębiorca.

Stawki podatkowe na skali podatkowej.

Skala podatkowa posiada dwie stawki podatkowe:

 • 17%,
 • 32%.
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528,00 zł 17% Minus kwota zmniejszająca podatek
85 528,00 zł 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Do 85 528 zł rocznych dochodów przedsiębiorca może skorzystać ze stawki 17%. Jeśli obroty będą większe, to zaczyna obowiązywać podatek w wysokości 32%.

Kwota zmniejszająca podatek (inaczej kwota wolna od podatku) – jest ona ujęta w rocznym zeznaniu podatkowym, którą odejmuje się od wyliczonego podatku. Kwota wolna od podatku jest określona w art. 27 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Kwota wolna od podatku wynosi:

 • 525,12 zł pomniejszone o 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85528 zł) / 41472 zł – dla zarobków pow. 85528 zł rocznie
 • 525,12 zł (43,76 zł miesięcznie) – dla zarabiających rocznie między 13 tys. zł a 85528 zł
 • 1360 zł pomniejszone o 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł – dla zarobków pom. 8 tys. zł a 13 tys. zł
 • 1360 zł – dla zarabiających rocznie poniżej 8 tys. zł

Co można odliczyć od podatku i od dochodu w działalności gospodarczej przeczytasz w naszym artykule TUTAJ.

Jak obliczyć wysokość podatku w skali podatkowej?

Proces obliczania podatku PIT składa się z kilku etapów. Zazwyczaj będzie to robił księgowy lub system do obliczenia zeznań podatkowych. Jednak warto mieć świadomość, w jaki sposób jest on obliczony i w jaki sposób można go zmniejszyć. 

Etapy obliczania podatku PIT:

1. W pierwszej kolejności obliczamy dochód.
Dochód = Przychód z działalności gospodarczej – Koszty uzyskania przychodu

2. Następnie obliczamy całkowity dochód roczny.
Należy zsumować dochody z działalności gospodarczej z dochodami z innych źródeł (umowy np. o pracę, zlecenia, o dzieło).

3. Kolejnym etapem jest obliczenie podstawy do opodatkowania.
Podstawa do opodatkowania = Całkowity dochód roczny – Opłacone składki na ZUS – Ulgi od dochodu.

4. Potem określamy należny podatek. 
Podatek należny =  Podstawy do opodatkowania * Stawka podatkowa (17% lub 32%) 

5. Na końcu należy obliczyć ostateczną kwotę podatku. 
Ostateczna kwota podatku = Podatek należny – Składki NFZ – Pozostałe ulgi podatkowe.

Zgłoszenie i zmiana formy opodatkowania skali podatkowej.

Formę opodatkowania wybiera się podczas rejestracji działalności. Należy wtedy wypełnić  wniosek CEIDG-1 (pole 18). 

Jeśli przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania np. z ryczałtu na zasady ogólne, to musi złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania od 20 dnia następującego po miesiącu, którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w nowym roku podatkowym.

Jeśli w nowym roku nie chce zmieniać swojej dotychczasowej formy opodatkowania, to nie trzeba nic zgłaszać.

Obowiązki podatnika rozliczającego się za pomocą skali podatkowej.

Przedsiębiorca prowadzący rozliczający się za pomocą skali podatkowej musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje swoje przychody i rozchody.

Dodatkowo na koniec roku podatkowego musi sporządzać tzw. spis z natury, wykazując w nim m.in. wszystkie towary oraz materiały.

Do kiedy rozliczyć podatek dochodowy za pomocą skali podatkowej?

Podatnik może wybrać opłacanie podatku dochodowego co miesiąc lub co kwartał. Jednak wyłącznie mali podatnicy oraz osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z zaliczek kwartalnych.

Mały podatnik – jest to przedsiębiorca, u którego wartość przychodu nie przekroczyła w ubiegłym roku 2 mln euro.

Zaliczkę na podatek dochodowy należy opłacić do 20 dnia po miesiącu, za który będzie opłacana zaliczka lub do 20 dnia po miesiącu kończącym kwartał np.:

 • Przy rozliczaniu miesięcznym – zaliczkę na podatek za maj opłacasz do 20 czerwca.
 • Przy rozliczaniu kwartalnym – za I kwartał (styczeń-marzec) zaliczkę musisz opłacić do 20 kwietnia.

Korzystając z tej formy opodatkowania, trzeba pamiętać o złożeniu rocznego zeznania PIT-36, które trzeba złożyć do 30 kwietnia.

Wady i zalety skali podatkowej (zasad ogólnych).

Skala podatkowa – zalety

 • możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych,
 • prawo do wspólnego rozliczania  z małżonkiem,
 • prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 • obowiązuje kwota wolna od podatku,
 • możliwość pomniejszenia przychodów o koszty ich uzyskania, co zmniejszy opodatkowany dochów,
 • prawo do rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową na jednym zeznaniu rocznym,
 • niska stawka podatku (17%) dla przedsiębiorców osiągających roczny dochód poniżej 85 528 zł.

Skala podatkowa – wady

 • obowiązek prowadzenia KPiR (podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów),
 • gdy dochód przekroczy 85 528 zł przedsiębiorca musi rozliczać się za pomocą najwyższej stawki podatkowej w Polsce – 32%,
 • konieczność przeprowadzania tzw. “spisu z natury”,
 • konieczność prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • należy składać zeznania oraz deklaracje podatkowe.

Kto powinien wybrać podatek na zasadach ogólnych?

Skala podatkowa może być korzystna dla przedsiębiorców, kiedy:

 1. Dochód miesięczny wynosi 7127 zł, czyli dochód roczny poniżej 85528 zł). 
 2. Działalność posiada wysokie koszty, które mogą obniżyć podatek do zapłacenia.
 3. Przysługują im ulgi podatkowe, które mogą obniżyć podatek do zapłacenia. 
 4. Chcą mieć możliwość skorzystania z kredytu podatkowego (odroczenia płatności zaliczek na podatek dochodowy).
 5. Przedsiębiorca jest żonaty/zamężna i opłaca im się rozliczyć wspólnie ze współmałżonkiem.
 6. Osiągają dochód roczny poniżej 8000 zł, to mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku i w ogóle nie zapłacić podatku PIT.

Uwaga! Osoba prowadząca tzw. działalność nierejestrowaną musi opodatkować swoje przychody według skali podatkowej.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły