no-script

Ministerstwo Finansów od 1 lipca 2022 r. szykuje kolejne rewolucyjne poprawki podatkowe. Jakie nowe zmiany szykują się w Polskim Ładzie 2.0? Czy uchylenie dotychczasowych przepisów uprości system podatkowy? Na jakie korzyści mogą liczyć pracownicy i pracodawcy? Sprawdźmy, kto zyska, a kto straci w rozliczeniu rocznym. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. Zapraszamy do lektury.

1. Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 — zmiana stawki PIT

Nowe poprawki” w Polskim Ładzie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów mają na celu doprowadzić do porządku nowelizację prawa podatkowego wprowadzonego początkiem roku. O pierwotnej wersji Polskiego Ładu możesz poczytać tutaj: https://altera.co/nowy-polski-lad-a-jednoosobowe-dzialalnosci-sprawdz-ile-stracisz/.

Jak zmieni się podatek PIT od lipca 2022 r.? Projekt publicystycznie nazwany Polski Ład 2.0” ma w swojej propozycji wiele do zaoferowania. Na jakie najważniejsze zmiany podatkowe w Polskim Ładzie może liczyć podatnik?

 • Obniżenie stawki podatku z 17% na 12%,
 • skorzystanie z możliwości zmiany formy opodatkowania dochodu,
 • wyrównanie dotyczące likwidacji ulgi dla klasy średniej.

Projekt Polski ład 2.0 zakłada obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12%. Z takiej obniżki mogą skorzystać:

 • podatnicy opłacający składkę zdrowotną uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, emerytury opodatkowane według skali podatkowej,
 • przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej prowadzący działalność gospodarczą.

Zgodnie art. 27 par 1 w ustawie o PIT poniższa tabela przedstawia zmiany w Polskim Ładzie w zakresie progów podatkowych:

Podstawa obliczenia podatku

Wysokość podatku

do

ponad

120 000 zł

12% – kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł

120 000 zł

10 800 + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Mimo wejścia nowelizacji ustawy od 1 lipca, zmiany w Polskim Ładzie dla pracowników będą korzystne lub neutralne. Warto pamiętać, że o wprowadzenie obniżenia stawki PIT będzie dotyczyć dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.

Masz pytania Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

2. Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek od 1 lipca 2022 r. — czy tutaj szykują się zmiany?

Od 1 lipca 2022 r. Polski Ład 2.0 zakłada, że zaliczki na podatek dochodowy będą podlegać rozliczeniu na nowych zasadach. Kwota wolna od podatku pozostaje taka sama i wynosi w dalszym ciągu 30000,00 zł. W związku z obniżeniem stawki podatkowej do 12% zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek. Kwota ta będzie wynosić 3600,00 zł. A tym samym miesięczna kwota wyniesie 300,00 zł.

Pracownik, chcąc skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, będzie musiał przedłożyć pracodawcy stosowne oświadczenie na formularzu PIT-2. Od 2023 r. takie oświadczenie będą mogli złożyć zleceniobiorcy i osoby rozliczające się na podstawie umowy o dzieło, kontraktów menedżerskich. Ponadto pracownikowi przysługuje prawo do przedłożenia PIT-2 maksymalnie do trzech pracodawców. Dotychczas był to jeden płatnik. Od 2023 r. wzór oświadczeń PIT-2 ma ulec zmianie.

Podatnicy rozliczający się do 30 czerwca według stawki w wysokości 17% mogą się spodziewać nadpłaconego podatku. Nadpłata ta będzie dotyczyć pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zleceniobiorców, przedsiębiorców na skali podatkowej czy emerytów. W wielu przypadkach pracownicy mogą spodziewać się nieznacznego wzrostu wypłaty. Na ewentualne wyrównanie nadpłaty za okres od stycznia do czerwca podatnik może liczyć po rocznym rozliczeniu się z fiskusem.

Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek od 1 lipca 2022 r.

3. Zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. — likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej została stworzona dla pracowników osiągających zarobki w przedziale od 5701,00 zł do 11141,00 zł, aby nie odczuli wdrażanego początkiem roku Polskiego Ładu. Ulga, o której mowa, miała zagwarantować osiągnięcie podobnego przychodu względem 2021 roku. Niestety system ten się nie sprawdził za sprawą zbyt skomplikowanej procedury obliczania.

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi likwidacja ulgi dla klasy średniej. Jednakże podatnik będzie mógł skorzystać z tej ulgi jedynie w sytuacji, kiedy okaże się, że to rozliczenie jest korzystniejsze niż na zasadach Polskiego Ładu 2.0.

4. Możliwości zmiany formy opodatkowania po zmianach w Polskim Ładzie od lipca 2022

Zmiany w Polskim Ładzie są dość istotne również dla przedsiębiorców, bowiem nowelizacja ustawy PIT pozwala ryczałtowcom na zmianę formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku. 

Podatnicy płacący ryczałt mogą do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie rezygnacji. Przedłożenie takiego oświadczenia zwalnia z opłacania ryczałtu od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Tym samym nakłada obowiązek opłaty podatku, gdzie będą obowiązywały zasady ogólne.

Zmiany w Polskim Ładzie powodują, że rezygnacja z rozliczania się na ryczałcie wiąże się z opodatkowaniem na zasadach ogólnych również w kolejnych latach. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca złoży stosowne oświadczenie o zmianie opodatkowania w odpowiednim terminie.

5. Czy składka zdrowotna pozostanie? Składka zdrowotna po zmianach w Polskim Ładzie od lipca 2022

Kolejne zmiany w Polskim Ładzie dotyczą składki zdrowotnej. Ustawodawca zdecydował, że podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym będą mieć prawo do odliczenia od dochodu (lub zaliczenia do KUP) zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie będzie ograniczone limitem do wysokości 8700,00 zł. Limit corocznie będzie podlegać waloryzacji. Ustawodawca przewidział możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej przez podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej.

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych to prawo im nie przysługuje.

Składka zdrowotna po zmianach w Polskim Ładzie od lipca 2022

6. Co zmieni się w rozliczeniach samotnych rodziców i ulgach dla rodzin?

Od 1 lipca 2022 r. samotni rodzice mogą liczyć na przywrócenie możliwości wspólnego rozliczania się z dzieckiem. Warunkiem skorzystania z ulgi jest jednak posiadanie statusu samotnego rodzica lub opiekuna prawnego. Wspólne rozliczenie likwiduje również ulgę w kwocie 1500,00 zł.

Po wprowadzeniu ponownie tej możliwości okazuje się, że ta nie jest tak korzystna, jak obowiązująca do końca ubiegłego roku, bowiem w przypadku samotnych rodziców mowa tu o możliwości skorzystania z półtorakrotności kwoty wolnej tj. 45000,00 zł.

7. Kalkulator Polskiego Ładu — jak obliczyć swoje wynagrodzenie po zmianach w lipcu 2022?

Zmiany w Polskim Ładzie a kalkulator wynagrodzeń? Poniżej przedstawiamy kalkulator wynagrodzenia brutto przedstawiający zmiany w Polskim Ładzie w stosunku do okresów ubiegłych.

Zestawienie ukazuje kształtowanie się wynagrodzenia brutto w wysokości 5000,00 zł przy założeniu, że:

 • pracownik nie jest uczestnikiem PPK,
 • pracownik złożył płatnikowi PIT-2 na odpowiednim oświadczeniu,
 • pracownik uprawniony jest do podstawowych KUP,
 • pracownik złożył oświadczenie o nieprzedłużaniu terminu poboru zaliczek na podatek.

W 2021 r.:

 • wynagrodzenie brutto: 5000,00 zł;
 • wynagrodzenie netto: 3613,19 zł.

Od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.:

 • wynagrodzenie brutto: 5000,00 zł;
 • wynagrodzenie netto: 3660,19 zł.

Od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.:

 • wynagrodzenie brutto: 5000,00 zł;
 • wynagrodzenie netto: 3738,19 zł.

Uwzględnienie lub nie powyższych założeń wpływa na wysokość wynagrodzenia netto.

8. O czym należy pamiętać, obliczając wynagrodzenie po zmianach w Polskim Ładzie od lipca 2022 r.?

Obliczając wynagrodzenie, należy pamiętać, że na jego wysokość wpływa nie tylko podatek, ale również koszty uzyskania przychodu, ulga dla klasy średniej, wspólne rozliczenie, a także kwestia złożenia oświadczenia PIT-2. 

Reforma podatkowa nie obejmie emerytów, bowiem nie uiszczają podatku. Wysokość emerytury pozostanie bez zmian. Odliczeniu będzie podlegać składka zdrowotna.

W przypadku wątpliwości co do możliwości stosowania Polskiego Ładu 2.0 zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania z naszego wsparcia.

Masz pytania Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

Polski Ład wprowadzony początkiem roku nie spełnił swojej funkcji. Wprowadził jedynie zamęt wśród pracowników, jak i księgowych. Pojawiły się bowiem spore problemy z kwotą naliczonej ulgi i nie tylko. Nowy Ład 2.0 ma korygować luki w przepisach podatkowych i zadośćuczynić pracownikom poniesione straty w wynagrodzeniach.

Po przedstawionych propozycjach Ministerstwa Finansów można stwierdzić, że w porównaniu do poprzednich okresów wynagrodzenia kształtują się nieco korzystniej. Jest duża szansa, że większość zarabiających skorzysta na niskich podatkach, ponieważ stawka podatku będzie niższa. Nowelizacja przepisów jest niezbędna i wyczekiwana.

Niestety ciężar wdrożenia w życie tych zmian będzie spoczywać na przedsiębiorcach oraz działach kadrowo-płacowych. Co za tym idzie, wielu pracodawców będzie musiało się liczyć się z wydaniem pieniędzy na kolejną aktualizację programów, jak i na szkolenie pracownika z nowych przepisów. Jeśli masz dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszą firmą Altera. Aby zapewnić Państwu maksymalną wygodę, wprowadziliśmy opcję formularza: https://altera.co/kontakt/.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły