no-script

Klauzula informacyjna

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez
ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bydgoszczy 85-236, ul. Grunwaldzka 4/10)
Cele przetwarzania
 • Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Podstawa prawna przetwarzania
 • Realizowany przez ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty wspierające ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego
 • Pracownicy ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie altera.co lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail: [email protected]
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, imię i nazwisko, email, płeć, przed zawarciem umowy z ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.