no-script

Nasz zespół IT intensywnie pracował dla Was, zbierając wymagania i dopracowując nowe rozwiązania, abyśmy dziś mogli opowiedzieć o zmianach w nowej wersji aplikacji, o numerze 2.15.0.

Elektroniczny obieg dokumentów kosztowych

Elektroniczny obieg dokumentów stanowi rozszerzenie możliwości modułu Koszty o tworzenie ścieżek wypełniania i akceptacji dokumentu w firmie. Funkcja ta pozwala przypisywać konkretnym pracownikom zadań związanych z opisem, weryfikacją oraz akceptacją dokumentów kosztowych do płatności. Wszystko w 1 prostym module.

Korzyści płynące z posiadania dopasowanego do swojej firmy procesu e-obiegu dokumentów staną się tym bardziej istotne w roku 2024, kiedy to w życie wejdzie nowy, obowiązkowy dla większości przedsiębiorców system generowania e-faktur – KSEF (Krajowy System e-Faktur). Dokumenty dostarczane bezpośrednio przez system KSEF będą wymagały od przedsiębiorców wprowadzenia nowych procedur weryfikacyjnych, chroniących przedsiębiorców przed niechcianymi opłatami. Szczegóły naszego rozwiązania opisaliśmy w osobnym artykule:

Sprawdź e-obieg Altera.app

Zaawansowana kategoryzacja kosztów

Dwustopniowa kategoryzacja faktur kosztowych jest naszym nowym produktem, skierowanym do najbardziej wymagających przedsiębiorców. Odpowiednio skonfigurowana, pozwala niezwykle szczegółowo opisywać faktury kosztowe – każda Kategoria I poziomu może zostać rozszerzona o listę kategorii podporządkowanych, które potęgują możliwości analityczne.

Altera.app - poziom e-obiegu

Istnieje niezliczona ilość opcji konfiguracji – możemy np. centra serwisowe z stałą grupą podrzędnych kategorii kosztowych lub podzielić nasze koszty związane z konkretną dziedziną w bardziej granularny sposób. Specjaliści zespołu Altera chętnie pomogą w zaplanowaniu i konfiguracji spersonalizowanego planu kosztów, który spełni Wasze oczekiwania.

Uwaga! W celu aktywacji usługi skontaktuj się z zespołem Altera

Nowy wygląd pozycji faktur w fakturach kosztowych

Zmieniliśmy wygląd pozycji faktury w widoku kosztów, aby dopasować formatkę do nowych możliwości. Na pozycjach nadal można pracować szybko klikając na elementy widoku “skróconego”, ale udostępniamy też widok “szczegółowy”, zawierający wszystkie dostępne pola.

Jednym z nowych elementów jest możliwość definiowania Projektu na pozycji faktury – zmiana ta, tak jak wprowadzana dwustopniowa kategoryzacja, pozwoli na jeszcze bardziej granularne analizowanie przychodów i wydatków w przedsiębiorstwie.

Równocześnie wprowadzamy szereg funkcji weryfikujących poprawność danych wpisywanych w fakturach – na bieżąco sprawdzamy m.in. poprawność NIP oraz numeru konta bankowego.

Altera.app - Ustawienia firmy

Automatyczne opisywanie przesyłanych Plików

W wersji testowej uruchamiamy Automatyczną Kategoryzację w Module Pliki – w przypadku gdy plik zostanie przesłany do systemu bez określania jego parametrów przez klienta, system postara się przypisać go do odpowiedniej Kategorii, Rodzaju dokumentu oraz Powiązanego okresu. W miarę rozwoju systemu kategoryzacji będziemy uzupełniać pozostałe parametry definiujące dokument (m.in. tagi).

Automatycznie opisany dokument będzie można rozpoznać po fioletowej barwie parametrów. Gdy najedziemy na jedną z sugerowanych informacji pojawi się również informacja, że wartość ta została zasugerowana przez system automatycznie.

Altera.app - Kategorie kosztów

Podgląd danych użytkowników i firmy

Stworzyliśmy nowy widok podglądu użytkownika, który będzie przez nas stopniowo rozwijany o dodatkowe funkcje. Po najechaniu na miniaturkę użytkownika wyświetli nam się panel z podstawowymi informacjami o tej osobie. Analogiczny panel dostępny jest również dla firm.

Altera.app - Nowy koszt

Nowy moduł aparatu w aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna otrzymuje nowy, ulepszony moduł importu zdjęć, pozwalający na kadrowanie dokumentów, łączenie kilku fotografii w jeden plik, automatyczne przycinanie do wymiaru dokumentu, oraz używanie masek,  poprawiających czytelność.

Pozostałe zmiany

 • Do systemu dodaliśmy nowe waluty, definiowane przez tabelę NBP B
 • Zwiększyliśmy wielkość dostępnych pól (i dodaliśmy obsługę nowych linii) dla Nazw produktów oraz Uwag w fakturze sprzedaży;
 • Do szablonu faktury sprzedaży dodaliśmy kod GTU;
 • Szablon faktury w j. angielskim ma zmodyfikowany format adresów, zgodny z konwencją angielską
 • W fakturach sprzedaży, kosztowych oraz plikach dodaliśmy akcję „Skopiuj link”
 • Naprawiliśmy szereg błędów zgłoszonych w aplikacji oraz zaktualizowaliśmy do najnowszych wersje oprogramowania podrzędnego, aby korzystanie z aplikacji było jeszcze bardziej wygodne

 

Wymienione zmiany wchodzą w życie z dniem 29.11.2023r.

  Pobierz bezpłatnego e-booka!

  Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

  Sprawdź nasze inne artykuły