no-script

Nawiązanie współpracy z innymi firmami bywa dla przedsiębiorstw krokiem niezbędnym dla rozwoju ich potencjału. Szerzej otwiera drzwi do sukcesu i pozwala zdobyć nowe, cenne doświadczenia w biznesie, a także podnosi budżet firmy. Jeśli wybierzemy partnera niestarannie, możemy więcej stracić niż zyskać. Dlatego też, zanim podejmiemy jakiekolwiek wiążące decyzje, warto dokładnie sprawdzić potencjalnego kontrahenta, zarówno pod względem moralności płatniczej, jak i zaawansowania w rozwoju czy opinii klientów.

Jedną z możliwych sytuacji wynikających z niesprawdzenia firmy jest ta, w której nawiązujemy współpracę z nieistniejącą firmą. Niebezpieczny jest dla nas kontrahent, który nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej – wówczas,  nie mamy możliwości go sprawdzić oraz możliwości dochodzenia roszczeń będą nikłe. Chociaż paradoksalnie właśnie brak danych to najważniejsza dana w tym przypadku! Jeżeli nie możemy znaleźć firmy w żadnym źródle, to jest to znak, że masz do czynienia z oszustwem. Ważne jest, aby mieć świadomość, że samo istnienie firmy nie powinno być jedynym czynnikiem, który wpływa na Twoją opinię o jej uczciwości. Zadłużona firma może przysporzyć wielu kłopotów. Dlatego sprawdzaj nie tylko zagrożenie pod kątem niewypłacalności, ale również ewentualne opóźnienia w zrealizowaniu płatności. Notoryczne zaleganie z płatnościami kontrahenta, może skutkować tym, że nie zapłaci on na czas również Tobie, co zacznie napędzać koło. 

Tymczasem takich i podobnych kłopotów możemy łatwo uniknąć dzięki dostępowi do Internetu i narzędziom weryfikacji potencjalnego kontrahenta. Jak sprawdzić, czy firma istnieje? Gdzie najlepiej szukać informacji? Czego możemy się dowiedzieć przy użyciu ogólnodostępnych źródeł?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

CEIDG jest internetowym, najobszerniejszym rejestrem przedsiębiorstw, do którego zobligowana jest się wpisać każda osoba fizyczna prowadząca działalność.

Z racji na jej obligatoryjny charakter, jest to idealne narzędzie o tego, aby sprawdzić, czy firma istnieje. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zapewni Ci wgląd do istotnych danych, jednak musisz posiadać przynajmniej jedną z poniższych informacji.

 • imię i nazwisko swojego kontrahenta (może być również nazwa firmy),
 • adres firmy,
 • numer REGON,
 • numer NIP.

Powyższe dane możesz pozyskać na kilka sposobów, pierwszym jest oczywiste spotkanie z przedstawicielem firmy, który zwyczajnie poda Ci dane przy pierwszym spotkaniu. Jeśli to nie nastąpi, możesz sprawdzić je na stronie internetowej danej firmy. Istniejąca firma, na pewno będzie posiadać ogólnodostępne i zamieszczone tam dane kontaktowe. Poszukując firmy, warto, zaznaczyć pole „Uwzględnij wykreślone”.

CEIDG daje wgląd do ważnych danych, takich jak: 

 • status firmy – informacja ta pozwala dowiedzieć Ci się, czy firma nie jest usunięta z wykazu lub czy nie została zawieszona jej działalności,
 • data rozpoczęcia działalności oraz forma działalności – może to być jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) lub spółka cywilna.


Pamiętaj, że w CEiDG znajdziesz tylko działalności gospodarcze, dlatego zwróć uwagę, jakim podmiotem prawnym jest firma, z którą planujesz podjąć współpracę. Może się okazać, że nie znajdziesz jej w powyższym wykazie, a mimo to ona istnieje. W tym celu zajrzyj do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

Główny Urząd Statystyczny sprawuje pieczę nad Krajowym Rejestrem Podmiotów Gospodarki Narodowej, gdzie znajdziesz oprócz działalności gospodarczych, również spis spółek cywilnych, czyli wszystkie podmioty, które mają nadany regon, czyli też instytucje, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, etc.

Aby znaleźć przyszłego kontrahenta, możesz wpisać w wyszukiwarce numer NIP, KRS lub REGON. Dane, jakie tam znajdziesz to między innymi:

 • nazwa firmy i adres jej siedziby (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dane takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i ew. PESEL);
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, jeśli został nadany;
 • dane wspólników
 • status przedsiębiorcy – forma własności oraz forma prawna;
 • rodzaj wykonywanej działalności;
 • daty powstania i rozpoczęcia działalności przez podmiot, data wpisu lub wykreślenia z rejestru i wiele innych.

  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

  Kolejnym  rejestrem pozwalającym na sprawdzenie firm jest KRS, dzięki niemu, możesz znaleźć i tym samym określić istnienie kapitałowych i osobowych spółek prawa handlowego. Aby to zrobić, w wyszukiwarce należy wpisać dowolną dane z puli: numer NIP, REGON lub KRS, nazwę firmy, imię i nazwisko założyciela czy adres firmy. 

  Znajdziesz tutaj takie informacje na temat firmy jak forma działalności, daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wykreślenia z niego, adres. W formacie PDF możesz pobrać również bardziej szczegółowy raport zawierający dane o kapitale zakładowym, wspólnikach, organach reprezentujących, informacje o ewentualnym postępowaniu upadłościowym i inne.

  Jak widzisz istnienie firmy, możesz sprawdzić na wiele sposobów. Co jednak w momencie, gdy interesuje Cię jej moralność płatnicza? Tutaj również z pomocą przychodzą różnego rodzaju spisy. W Polsce funkcjonują m.in. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów (KRD) czy Rejestr Dłużników ERIF. W bazie KRD np. zdobędziesz informacje o firmach i osobach prywatnych, które nie wywiązały się ze zobowiązań wobec innych podmiotów. Sprawdź, czego dowiesz się za ich pośrednictwem.

  Biuro Informacji Gospodarczej

  JBIG udostępnia raporty o aktualnym stanie zobowiązań danego podmiotu prawnego. Pozwoli Ci to w szybki sposób sprawdzić, czy potencjalny partner opłaca systematycznie zobowiązania i nie zalega z płatnościami oraz jaka jest jego kondycja finansowa. Z usług Biura Informacji Gospodarczej (BIG) mogą korzystać zarówno małe i duże firmy, jak i osoby fizyczne. Dzięki nim dowiesz się, czy dany podmiot jest wiarygodny finansowo. 

  Giełdy Długów

  Kolejnym ze sposobów na sprawdzenie wiarygodności jest weryfikacja czy kontrahent figuruje na giełdach długów, czyli w rejestrach wierzytelności wystawionych na sprzedaż. Giełdy długów możesz łatwo znaleźć w Internecie.

  Informacje z Urzędu Skarbowego

  Nie będąc jeszcze partnerem danej firmy, nie otrzymasz od Urzędu Skarbowego zaświadczenia na temat tego, czy jest on czynnym płatnikiem VAT, czy jednak zalega z podatkami. Możesz jednak poprosić swojego potencjalnego kontrahenta, o wykaz zaświadczenie o braku zaległości w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym czy też w składkach z ubezpieczenia społecznego w ZUS. Jeśli firma nie ma nic do zatajenia, powinni bez problemu przedstawić Ci taki dowód.

   Refer Score od DMSales

   Nie chcesz, nie masz czasu na szukanie informacji o kontrahencie lub zwyczajnie chcesz zaoszczędzić czas na tej czynności? Dobrą opcją może okazać się narzędzie, które automatycznie wczytuje powyższe dane z zarówno ogólnodostępnych, jak i trudno dostępnych źródeł. Ocena wiarygodności firmy podana jest wówczas w formie przejrzystego raportu Refer Score od DMSales. Jest to innowacyjne i inteligentne podejście do omawianego zagadnienia. Jak to działa?

   dmsales-refer-score

   Podaj na stronie <klik> adres www kontrahenta lub jego NIP i kliknij przycisk „Sprawdź”. System analizuje szereg danych o wskazanej firmie pozyskanych z kilkunastu różnych źródeł, ale także prognozuje jej rozwój w przyszłości na podstawie pozyskanych informacji. Jakie fakty poznasz o swoim przyszłym kontrahencie? Oto one:

   • Dojrzałość organizacyjna – jak długo istnieje firma, jakie ma doświadczenie, kapitał zakładowy i ludzki, czy nastąpiły zmiany działalności;
   • Moralność płatnicza – informacje o ewentualnych kłopotach z wypłacalnością i wpisie do rejestru dłużników;
   • Zaufanie – opinie klientów i partnerów biznesowych na temat firmy;
   • Zaawansowanie i inwestycje w rozwój oraz przewidywany rozwój działalności.
   Ocena wiarygodności firmy DMSales

   Raport ten występuje w wersji bezpłatnej, ale jeśli interesują Cię bardziej szczegółowe informacje na temat kontrahenta, możliwe jest wykupienie pełnej wersji raportu, która dodatkowo rozwija każdy analizowany aspekt. Dzięki temu masz możliwość przeanalizowania całościowego i bardziej wnikliwego raportu. 

   Dlaczego warto sprawdzić przyszłego partnera biznesowego?

   Pułapek, w które może wpaść nieostrożny lub zbyt ufny przedsiębiorca, jest w tym przypadku kilka. Może się bowiem okazać, że zainwestujesz pieniądze swojej firmy (czasem nawet spore pieniądze) w usługę czy towary, które nigdy nie zostaną Ci dostarczone. Jeśli firma, z którą podpisałeś umowę, nie istnieje – droga do dochodzenia roszczeń finansowych i odzyskania poniesionego wkładu będzie bardzo trudna.

   Podobne ryzyko ponosisz podpisując umowę z firmą niewypłacalną, która znajduje się na skraju upadłości i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Dlatego też sprawdzenie podstawowych danych na temat każdego potencjalnego partnera biznesowego powinno być pierwszym, co zrobisz po otrzymaniu propozycji współpracy. To pozwoli Ci uniknąć nie tylko strat finansowych, ale też sporej ilości nerwów i ewentualnych batalii sądowych. Unikaj współprac z nierzetelnym kontrahentem. Weryfikuj wiarygodność firm z raportem Refer Score od DMSales

   DMSales – narzędzie do pozyskiwania klientów i automatyzacji procesów marketingu i sprzedaży. Wyposażone w algorytmy wspierające analizę, strukturyzację i wzbogacanie danych. Dzięki funkcjom e-mail, sms i połączeń telefonicznych platforma umożliwia realizację kampanii marketingowych i komunikacyjnych.  

    Szukaj

    Kategorie

    Najnowsze wpisy

    Instrukcja: Eksportowanie faktur i dokumentów w Altera.app

    Instrukcja: Eksportowanie faktur i dokumentów w Altera.app

    I. Eksport wszystkich faktur sprzedaży? II. Eksport wybranych faktur sprzedaży poprzez filtrowanie. III. Eksport wybranych faktur sprzedaży. IV. Eksport wszystkich dokumentów z modułu Pliki W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, efektywne...

    Pobierz bezpłatnego e-booka!

    Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy.

    Sprawdź nasze inne artykuły