no-script
Logo Altera - białe

Baza najczęściej zadawanych pytań od klientów wraz z odpowiedziami.

O Altera:

  Czym się różni usługa Altera od księgowości online?

  Nie udostępniamy klientom systemu do samodzielnego księgowania swojej firmy. Każdy przedsiębiorca, z którym współpracujemy, jest pod opieką specjalistów ds. księgowości, z którymi może się skontaktować i uzyskać wsparcie w kwestiach finansowo-księgowych.

  Czym różnią się usługi Altera od obsług innych biur rachunkowych?

  W każdym naszym działaniu kierujemy się 3 wartościami, którymi są: niezawodność, wydajność i elastyczność (sprawdź, co oznaczają dla nas te wartości TUTAJ).

  W tym celu zatrudniamy zespół programistów, który pracuje nad aplikacją, która dostarczy naszym klientom funkcjonalności, które nie są dostępne w żadnym innym biurze rachunkowym. Wierzymy, że księgowi to wysokiej klasy specjaliści, którzy powinni proaktywnie wspierać swoich klientów. 

  Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii oraz wdrożonych przez naszą firmę procesach jest to możliwe. Świadczymy usługi księgowe online i współpracujemy z przedsiębiorcami na terenie całego kraju. W ten sposób nasi klienci mogą wejść w nowy wymiar księgowości!

  Jakie korzyści oferuje Altera swoim klientom?

  • 100% zdalnie – dokumenty dostarczasz przez aplikację, e-mail lub kurierem. Koronawirus nam niestraszny.
  • Przejrzyste opłaty – nie naliczamy dodatkowych opłat bez wiedzy klienta. Z góry wiesz, ile zapłacisz za profesjonalną księgowość.
  • Wsparcie podatkowe i prawne – możesz skorzystać z usług doradztwa podatkowego i prawnego w naszej firmie.
  • Proaktywni księgowi – nasi księgowi aktywnie szukają najlepszych rozwiązań usprawnienia księgowości w Twojej firmie.
  • Dostęp do danych 24h – o każdej porze masz wgląd do wszystkich swoich faktur, z dowolnego miejsca na świecie.
  • Bezpieczeństwo danych – dzięki rozwiązaniom chmurowym Twoje dane mają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

  Jakimi wartościami kierujemy się w Altera?

  Mamy ściśle określone wartości, którymi kieruje się każdy członek naszego zespołu. Są nimi niezawodność, wydajność i elastyczność. Co one dla nas oznaczają, możesz przeczytać TUTAJ.

  Jaki macie zespół specjalistów w Altera?

  Wierzymy, że największym zasobem naszej firmy są ludzie. Nas zespół tworzą starannie wybrani specjaliści, którzy mają praktyczne doświadczenia w prowadzeniu księgowości. Wszyscy są spójni z naszymi wartościami i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, aby świadczyć Ci jak najwyższej jakości usługi.

  Jak wygląda odpowiedzialność biura oraz czy Altera posiada ubezpieczenie?

  Tak, nasze biuro działa w zgodzie z wymogami prawa oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ponosimy odpowiedzialność za błędy rachunkowe. Jednak przez cały okres trwania biura rachunkowego nigdy nie była wykorzystana, ponieważ nie zdarzyły nam się takie pomyłki.

  O usługach księgowych Altera

   Ile kosztują usługi księgowości w Altera?

   Poglądową wycenę możesz znaleźć na podstronie „Księgowość dla spółek” i „Księgowość dla JDG”.

   Aby poznać indywidualną wycenę dla swojej firmy, wypełnij formularz na stronie TUTAJ lub zadzwoń bezpośrednio pod numer: +48 730 700 928 

   W czym mogą pomóc Twojej firmie księgowi Altera?

   • Prowadzimy pełną księgowość.
   • Prowadzimy księgę przychodów i rozchodów (KPiR).
   • Prawidłowo rozliczymy przychody i koszty.
   • Prawidłowo rozliczymy podatek dochodowy i podatek VAT.
   • Sporządzimy odpowiednią dokumentację i reprezentujemy przed US, ZUS.
   • Zapewniamy pełną obsługę związaną z rozliczeniami i korespondencją z US, ZUS, PFRON.
   • Przygotowujemy raporty kosztowe, rentowności podejmowanych przedsięwzięć jeżeli istnieje taka potrzeba.
   • Przeprowadzamy analizę posiadanej firmowej dokumentacji.
   • Rozliczamy dotacje i inwestycje.

   W księgowości, jakich branż specjalizuje się biuro rachunkowe Altera?

   Każda branża posiada inną specyfikę księgowania. Chcemy dostarczyć maksymalną wartość naszym klientom, dlatego wybraliśmy kilka obszarów, w których w szczególności się specjalizujemy. Można sprawdzić TUTAJ i TUTAJ.

   Jakie formy prawne rozliczamy w biurze rachunkowym Altera?

   W Altera zajmujemy się:

   • Księgowością spółek – rozliczamy firmy, które prowadzą Księgi Rachunkowe. Do takich przedsiębiorstw należą: spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe lub spółki komandytowo-akcyjne.

   Księgowością uproszczoną – prowadzimy księgi przychodów i rozchodów (KPiR) dla naszych klientów. W taki sposób rozliczają się: jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich.

   Co obejmuje usługa księgowości?

   • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i informacjami dostarczonymi przez Spółkę.
   • Bieżące, regularne księgowanie operacji i zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych faktur, not, wyciągów bankowych oraz sporządzonych list płac.
   • Przygotowanie miesięcznych zamknięć i sprawozdawczości miesięcznej według wzoru uzgodnionego ze Spółką.
   • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
   • Obliczanie podstawy opodatkowania oraz kwoty zobowiązania właściwego podatku.
   • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.
   • Prowadzenie ewidencji VAT.
   • Przygotowanie formularza JPK_V7, deklaracji VAT (deklaracji VAT-7, VAT-UE) oraz pozostałych deklaracji VAT jeżeli zaistnieje taka konieczność.
   • Kalkulacja kwoty podatku do zapłaty.
   • Terminowe składanie deklaracji i raportów odpowiednim instytucjom.
   • Kalkulacja podatku u źródła (CIT-10Z i ORD-U).

   Jakie usługi mogą być dodatkowo płatne?

    

   Po wycenie usług księgowych i podpisaniu umowy, przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi handlowe, muszą pod koniec roku złożyć sprawozdanie finansowe. Jego koszt jest uzależnione o specyfikacji firmy. Wynosi średnią miesięczną opłatę za rok obrotowy, którego dotyczy.

   Dodatkowo wycenione są również pozostałe usługi, których nie obejmuje zakres umowy. W tym wypadku obowiązuje stawka godzinowa.

    

   Czy biuro przekazywać będzie w moim imieniu pliki JPK?

   Tak, pliki nasi specjaliści ds. księgowości sporządzają pliki JPK i przekazują je do urzędów.

   Czy biuro rachunkowe wypełni dla mnie roczne zeznanie podatkowe?

   Tak, nasi księgowi sporządzą i złożą w Twoim imieniu takie zeznanie, jeśli wcześniej zostaniemy do tego upoważnieni i otrzymamy komplet dokumentów koniecznych do ujęcia w zeznaniu. 

   O usługach kadrowych Altera:

    W czym mogą pomóc Twojej firmie specjaliści ds. kadr i płac z Altera?

    • Prowadzenie teczek osobowych zatrudnionych pracowników.
    • Zgłaszanie pracowników do ZUS-u.
    • Rozliczanie i ewidencja czasu pracy zatrudnionych pracowników.
    • Przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenie i dzieło.
    • Naliczanie wynagrodzeń pracowników.
    • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej.
    • Sporządzanie listy płac i rachunków do umów cywilnoprawnych.
    • Ewidencja nieobecności pracowniczej oraz urlopów wypoczynkowych.
    • Sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych przez pracowników oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy.

    Co obejmuje usługa kadrowo-płacowa?

    • Rejestrację nowych pracowników oraz wyrejestrowanie odchodzących pracowników w ZUS.
    • Naliczanie miesięcznych wynagrodzeń z uwzględnieniem dodatków i potrąceń oraz sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
    • Przygotowanie raportów dla pracowników w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne – tzw. „pasków” płacowych (formularze RMUA).
    • Przygotowanie i terminowe składanie miesięcznych deklaracji ZUS w imieniu Spółki.
    • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeniowych (PIT-11, PIT-4R). 
    • Terminowe składanie deklaracji do odpowiednich organów.
    • Przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania, zmiany warunków i rozwiązywania stosunku pracy oraz obsługę zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych.
    • Przygotowywanie i prowadzenie (w kolejności przewidzianej w Kodeksie Pracy) akt osobowych i dokumentacji pracowników związanych z zatrudnieniem.
    • Monitorowanie ważności obowiązkowych badań medycyny pracy i szkoleń BHP.
    • Prowadzenie ewidencji związanej z urlopami i innymi nieobecnościami w pracy.
    • Przygotowanie świadectw pracy dla odchodzących pracowników.

    Ile kosztuje obsługa kadrowo-płacowa w Altera?

    Poglądową wycenę możesz znaleźć na stronie TUTAJ. Aby poznać indywidualną wycenę dla swojej firmy, wypełnij formularz na stronie TUTAJ lub zadzwoń bezpośrednio pod numer: +48 730 700 928 

    Kontakt z urzędami

     Czy Altera może za mnie wysyłać deklaracje do Urzędu Skarbowego?

     Tak. Możemy reprezentować w Twoim imieniu firmę przed urzędami i składać za Ciebie dokumenty jeśli upoważnisz nas do tego za pomocą formularza. UPL-1. 

     Czy Altera może za mnie załatwiać sprawy w ZUS?

     Tak. Możemy załatwiać sprawy elektronicznie w ZUS i składać w Twoim imieniu deklaracje. Jeśli upoważnisz nas do tego za pomocą formularza ZUS-PEL.

     Co w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego lub ZUS?

     Po udzieleniu nam pełnomocnictwa takie kontrole odbywają się w siedzibie naszego biura.

     Czy biuro rachunkowe opłaca w moim imieniu podatki i składki ZUS?

     Nie. Na początku współpracy określamy termin, w którym otrzymasz od nas specjalne raporty, w których otrzymasz informację dotyczącą wysokości podatków oraz składek do zapłaty. Opłaty musisz wykonać we własnym zakresie.

     Rozpoczęcie współpracy z Altera

      Jak wygląda współpraca z Altera?

      Współpracujemy wyłącznie z klientami, którzy zgadzają się z naszym systemem wartości (możesz o nim przeczytać TUTAJ) i zależy im na partnerskim podejściu do współpracy. Szukamy partnerów biznesowych, których możemy czynnie wspierać w rozwoju ich biznesów. Jesteśmy przekonani, że dzięki wsparciu naszych specjalistów oraz najnowszej technologii mogą osiągnąć swoje cele biznesowe znacznie szybciej i skuteczniej. 

      Jak wyglądają etapu współpracy z Altera?
      1. Wypełnij formularz na stronie TUTAJ lub zadzwoń bezpośrednio pod numer: +48 730 700 928 
      2. Ustalimy najlepszy sposób komunikacji i wymiany danych.
      3. Przejmiemy księgi i wszystkie niezbędne dokumenty od Twojej poprzedniej księgowej. (Jak wygląda proces zmiany księgowości, można przeczytać TUTAJ).
      4. Ustawimy procesy księgowe, kadrowo-płacowe i raportowanie.
      5. Miesiąc obrotowy:
      • Naliczanie listy płac i wynagrodzeń.
      • Księgowanie zdarzeń gospodarczych.
      • Wysłanie raportów do ZUS.
      • Księgowe zamknięcie miesiąca.
      • Raport rozrachunków.
      • Weryfikacja poprawności przez Głównego Księgowego.
      • Wysłanie deklaracji podatkowych do US.
      • Sporządzenie raportów finansowych i zarządczych.
      1. Skupiasz się na swoim biznesie, a księgowość powierzasz nam!
      Czy jest możliwe nawiązanie współpracy również w trakcie roku?

      Tak, nawiązanie współpracy możliwe jest w dowolnym momencie. Konieczne jest jednak przekazanie nam całości dokumentacji z poprzednich okresów tego roku. O czym należy pamiętać, podczas zmiany biura rachunkowego możesz przeczytać TUTAJ.

      Kwestie organizacyjne z Altera

       Jak mam przekazać dokumenty do biura?

       Przyjmujemy faktury wyłącznie w formie elektronicznej. Po podpisaniu umowy, księgowy informuje klienta, w jaki sposób ma je przekazywać. Zaznaczamy również, że nie przyjmujemy dokumentów w formie papierowej.

       W jaki sposób mają zostać wykonane skany?

       Najlepiej gdyby były zrobione przy użyciu skanera i wyeksportowane w dobrej rozdzielczości. Można również zrobić zdjęcie telefonem lub aparatem, najlepiej za pomocą aplikacji do skanowania dokumentów, pod warunkiem, że będą wyraźne i księgowy będzie mógł bez problemu odczytać informacje z faktury.

       W jaki sposób mogę umówić się na poradę?

       W bieżących sprawach księgowych nasi klienci mogą kontaktować się mailowo lub telefonicznie ze swoim księgowym od godziny 8:00-16:00. 

       Kiedy i jak będę informowany o podatkach?

       Klienci rozliczający się za pomocą księgi przychodów i rozchodów (KPiR) otrzymają informację o podatkach do opłacenia do 18 dnia miesiąca (nie wcześniej niż 3 dni robocze od daty dostarczenia ostatniego dokumentu). W przypadku firm, które muszą prowadzić pełną księgowość, termin będzie ustalany indywidualnie na początku współpracy.

       Czy otrzymam informację o wysokości składek ZUS do zapłacenia?

       Tak. Nasi specjaliści będą wysyłać do Ciebie informację takie informacje:

       • do 5. dnia miesiąca – informację o składkach ZUS do zapłacenia dla właściciela JDG.
       • do 10. dna miesiąca – informację o składkach ZUS do zapłacenia, jeżeli są zatrudnieni pracownicy.

       Czy będę miał wgląd do dostarczonych faktur?

       Klient może w każdej chwili sprawdzić i pobrać odpowiednie dokumenty z systemu.

       Jakie mam prawa i obowiązki będąc waszym klientem?

       Są one określane w umowie na początku współpracy.

       Czy jest ryzyko dostępu osób trzecich do moich dokumentów?

       Posiadamy wdrożone zabezpieczenia i procedury, które przeciwdziałają takim zagrożeniom.

       Wypełnij i wyślij formularz

       Zostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 h. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku: 8:00-16:00.

       .

       7 + 12 =