no-script
Kluczowa Rola Polityki Rachunkowości w Firmach

Kluczowa Rola Polityki Rachunkowości w Firmach

Czego dowiesz się z artykułu? 1. Czy spółka musi posiadać politykę rachunkowości?2. Konsekwencje braku polityki rachunkowości3. Elementy polityki rachunkowości4. Implementacja polityki rachunkowości5. Kontrola i monitoring polityki rachunkowości6. Polityka...
Ulga IP Box – na jakich zasadach jest przyznawana?

Ulga IP Box – na jakich zasadach jest przyznawana?

Czego dowiesz się z artykułu? 1. Co to jest ulga IP Box?2. Dla kogo jest ulga IP Box, czyli kto może z niej korzystać?3. W jaki sposób obliczana jest ulga IP Box?4. Podmioty uprawnione do ulgi IP Box5. Działalność badawczo-rozwojowa a ulga IP Box6. Kwalifikowane prawa...